Renovatiepremie wordt belastingvermindering

09-10-2014

Vanaf 1 november 2014 wordt de Vlaamse renovatiepremie stopgezet en komt er een systeem van belastingvermindering in de plaats. De voorwaarden en de tegemoetkoming blijven gelijk maar doordat dit vanaf november via de personenbelasting wordt terugbetaald, zal u pas later over het toegekende bedrag kunnen beschikken. Aanvragen die voor 1 november 2014 ingediend worden, worden nog volgens het oude systeem behandeld. De vervangende belastingvermindering kan aangevraagd worden bij Wonen Vlaanderen vanaf de zomer van 2015. Als u voldoet aan de voorwaarden krijgt u een attest om bij uw belastingaangifte te voegen. De belastingvermindering wordt in 3 schrijven uitbetaald. Gezinnen die weinig personenbelasting betalen, kunnen de tegemoetkoming krijgen in de vorm van een belastingkrediet.

Meer informatie hieromtrent kan u krijgen bij Woonwijzer Meetjesland, Moeie 16a, 9900 Eeklo, tel. 09 378 61 70, info@woonwijzermeetjesland.be of tijdens de zitdag in Maldegem in Dienstencentrum Oud St. Jozef op donderdag van 9 tot 12 uur, elke 1ste en 3de maandag van de maand van 18 tot 20 uur en elke 1ste zaterdag van 10 tot 12 uur of via www.wonenvlaanderen.be.