In 2018 werden 5.384 energieleningen toegekend voor het energiezuiniger maken van de woning. Het aantal aanvragen lag in 2018 maar liefst 63% hoger dan de voorgaande jaren. Verklarende factor hiervoor is dat de energielening aan 2%  eindigde op 31/12/2018. 

Nu kunnen Vlamingen met een bescheiden inkomen nog de 0% energielening aanvragen. Op deze manier zullen we meer en meer de sociale doelgroep bereiken.

Beschermde afnemers, gezinnen met verhoogde tegemoetkoming en lage inkomens kunnen met de energielening dak of spouwmuren isoleren, hoogrendementsglas plaatsen, etc.

Mensen die het moeilijk hebben verbeteren dankzij de sociale energielening hun woning en dus ook hun levenskwaliteit.