2017 was een topjaar voor de energetische opwaardering van verouderde sociale woongelegenheden. Deze opwaardering wordt vanuit Vlaanderen gestimuleerd met middelen uit het Vlaams Klimaatfonds en premies voor Rationeel Energiegebruik (REG). Met bijna 39,5 miljoen euro aan toegekende premies uit het Vlaams Klimaatfonds doet 2017 nog veel beter dan 2016. Door een versoepeling van de premievoorwaarden waar ik sterk voor ijverde en door een uitbreiding van de premie voor sloop met vervangingsbouw, is er een immense stijging van premie-aanvragen en –toekenningen. Hiermee werden 8.850 sociale woningen aangepakt. Een grote vooruitgang dus voor het verouderd sociaal patrimonium in Vlaanderen.

Vlaams Klimaatfonds (VKF)

In 2017 werden 216 projecten met ondersteuning vanuit het Vlaams Klimaatfonds goedgekeurd. Deze projecten hadden betrekking op 8.850 woningen (huizen en appartementen) voor een totaalbedrag van 39.491.412 euro.

Vlaams Klimaatfonds 2017 per provincie

 

Goedkeuringen

Aantal woningen

Bedrag

Antwerpen

74

4.170

16.474.591 euro

Limburg

30

1.126

6.527.622 euro

Oost-Vlaanderen

52

2.214

7.069.086 euro

Vlaams-Brabant

11

443

2.189.971 euro

West-Vlaanderen

49

897

7.230.140 euro

Totaal

216

8850

39.491.412 euro

Premies voor Rationeel Energieverbruik (REG)

Naast de VKF-premies voor een combinatie van maatregelen gelinkt aan meer ingrijpende renovatieprojecten kunnen sociale huisvestingsmaatschappijen ook een beroep doen op premies voor rationeel energiegebruik (REG) voor losstaande energiemaatregelen. In 2017 werden 205 aanvragen voor ondersteuning in het kader van rationeel energiegebruik van sociale woongelegenheden goedgekeurd. In totaal ging het over 3.165 woningen (huizen en appartementen) voor een totaalbedrag van 3.075.728 euro. Dit ligt min of meer in lijn met de voorbije jaren: 3,4 miljoen euro in 2016 en 3,7 miljoen euro in 2015. Begin 2018 was nog 4.077.607 euro over van het REG-budget. Dit budget is beschikbaar tot eind 2018. Voor de provincie Limburg en Oost-Vlaanderen is het budget volledig benut (voor Limburg was dit al het geval sinds medio 2015). In de loop van het jaar zal een herverdeling over de provincies overwogen worden zodat het REG-budget ten volle kan aangewend worden.

REG premies 2017 per provincie

Goedkeuringen

Aantal woningen

Bedrag

Antwerpen

16

602

769.275 euro

Limburg

/

/

/

Oost-Vlaanderen

80

1.372

1.412.916 euro

Vlaams-Brabant

32

589

358.605 euro

West-Vlaanderen

77

602

534.932 euro

Totaal

205

3.165

3.075.728 euro

“De combinatie van middelen uit het Vlaams Klimaatfonds en de REG-premies biedt een belangrijke financiële ondersteuning aan sociale huisvestingsmaatschappijen die hun woongelegenheden energetisch willen renoveren. Ik ben er van overtuigd dat zij ook in de toekomst ten volle zullen ingezet worden om het sociaal patrimonium klaar te maken voor de toekomst.”

    Een cookie is een klein bestand dat door de server van CD&V wordt uitgestuurd en geplaatst op de harde schijf van jouw computer, tablet, GSM of ander apparaat waarmee je onze website bezoekt. In de cookies wordt informatie opgeslagen. 

    Het gebruik van cookies heeft allerhande doelstellingen. Sommige cookies worden gebruikt om de website en de daarop aanwezige informatie of diensten te kunnen verstrekken. Andere worden gebruikt om het bezoek aan onze website aangenamer of gemakkelijker te maken. Nog andere zijn bedoeld om het gebruik van de website te analyseren of om jou gerichte reclame te sturen. Cookies die omwille van technische of beveiligingsredenen noodzakelijk zijn, plaatsen we in ieder geval. 

    Door op “Ik ga akkoord” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor al deze doeleinden. U kan evenwel uw cookievoorkeuren regelen via de knop “Voorkeuren instellen”.