Er wordt een publieke raadpleging georganiseerd over de opmaak van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan Reservatiestrook Schipdonkkanaal van 12 maart tot en met 10 mei 2019. Tijdens deze periode kan iedereen suggesties of opmerkingen indienen op de startnota. Alle documenten liggen ter inzage in de 5 lokale besturen: Maldegem, Eeklo, Sint-Laureins, Lievegem en Deinze. De nota kan geraadpleegd worden via www.omgevingvlaanderen.be/grup. De Vlaamse overheid organiseert 2 infosessies:

  • Op donderdag 21 maart in de Herbakker in Eeklo, doorlopend van 15 tot 20 uur
  • Op donderdag 28 maart in ’t Schaapstuk te Lievegem, doorlopend van 15 tot 20 uur

 De Vlaamse Regering keurde op 14 december 2018 een startnota goed voor de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de reservatiestrook Schipdonkkanaal Oost-Vlaanderen, op grondgebied van de gemeenten Maldegem, Eeklo, Sint-Laureins, Lievegem en Deinze.

De onderliggende bestemming van de reservatiestrook verschilt in West- en Oost-Vlaanderen. In West-Vlaanderen gaat het om agrarisch gebied, in Oost-Vlaanderen vooral om groengebied. In groengebied zijn de mogelijkheden tot verbouwen, herbouwen of functiewijziging beperkter. Het GRUP wil deze ongelijkheid zoveel mogelijk wegwerken.