Plannen om te verbouwen en / of energiebesparende investeringen te doen? Dan kun je via www.premiezoeker.be opzoeken voor welke premies je mogelijks in aanmerking komt. Bij deze alvast een overzicht van de belangrijkste ondersteunende maatregelen op het vlak van energiebesparing en renovatie waar je in 2019 een beroep kan op doen (voor eindfacturen van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019).

 

Isolatiepremies (via netbeheerder)

  • Dak- of zoldervloer: 4 euro / m2 indien geplaatst door een aannemer, 2 euro / m2 indien zelf geplaatst
  • Buitenmuur via buitenzijde: 15 euro / m2 indien geplaatst door een aannemer
  • Spouwmuur: 5 euro / m2 indien geplaatst door STS aannemer
  • Buitenmuur via binnenzijde: 15 euro / m3 indien geplaatst door een aannemer
  • Vloer: 6 euro / m2 indien geplaatst door een aannemer
  • Beglazing: 10 euro / m2 indien geplaatst door een aannemer

 

Installatiepremies (via netbeheerder)

  • Warmtepomp: per wooneenheid en maximum 40% van de factuur, geplaatst door een aannemer: 4.000 euro geothermisch, 1.500 euro lucht-water, 800 euro hybride lucht-water, 300 euro lucht-lucht. Voor beschermde afnemers: 20% verhoging, maximum 48% van de factuur. Bij het plaatsen van een warmtepomp in een gebied zonder aardgasnet of ter volledige vervanging van elektrische verwarming verdubbelt het premiebedrag. Deze verdubbeling wordt slechts eenmaal doorgerekend.
  • Warmtepompboiler: per wooneenheid premie van 400 euro, maximum 40% van de factuur. Voor beschermde afnemers: 480 euro, maximum 48% van de factuur. Nieuw vanaf 2019, enkel gebruikt voor productie van sanitair warm water. Niet cumuleerbaar met een zonneboiler. Enkel cumuleerbaar met warmtepomp indien de wartepompboiler eerst geplaatst wordt.
  • Zonneboiler: per wooneenheid en maximum 40% van de factuur: 550 euro / m2, maximaal 2.750 euro per wooneenheid (de vroeger geplande daling van de premie vanaf 2019 gaat niet door). Voor beschermde afnemers: 20% verhoging. Deze premie is niet cumuleerbaar met een warmtepompboiler.

 

Wanneer je samen met minstens 9 andere eigenaars je woning energiezuinig wil maken, kun je deelnemen aan een collectief renovatieproject. Dit wordt geleid door een projectbegeleider of BENOvatiecoach die een groot deel van de taken binnen het renovatieproject overneemt zodat de werken vlotter, kwaliteitsvoller en goedkoper kunnen uitgevoerd worden. De projectbegeleider krijgt hiervoor een burenpremie. Als deelnemer krijg je zelf geen burenpremie maar heb je wel recht op bovenstaande premies van de netbeheerder als je aan alle voorwaarden voldoet.

 

Totaalrenovatiebonus (BENOpass) (via netbeheerder)

Vanaf 3 investeringen uit een pakket van 7 investeringen (dak-, vloer-, muurisolatie, isolerende beglazing, ventilatiesysteem, zonneboiler, warmtepomp) ontvang je bovenop de individuele premies een extra bonus. Die bedraagt 1.250 euro voor 3 investeringen, 1.750 euro voor 4 investeringen, 2.750 euro voor 5 investeringen, 3.750 euro voor 6 investeringen en 4.750 euro voor 7 investeringen. Voor beschermde afnemers is er een verhoging van 50%, in appartementen geldt 50% van deze bedragen. Er zijn ook aanvullende voorwaarden, zie www.energiesparen.be/totaalrenovatiebonus.

 

Vlaamse renovatiepremie (via Wonen Vlaanderen)

Er zijn 4 categorieën van werken die voor een premie in aanmerking komen: structurele werken, dakwerken, buitenschrijnwerk en technische installaties. Er kunnen maximum 2 categorieën per aanvraag in aanmerking genomen worden. Het aantal aanvragen is beperkt tot 2, met minimum 1 jaar en maximum 2 jaar ertussen. Het premiebedrag per categorie bedraagt 20% of 30% van de kostprijs van de werken (exclusief btw) met een maximum van 10.000 euro in totaal. De andere voorwaarden kan bekijken via www.wonenvlaanderen.be/premies/de-nieuwe-vlaamse-renovatiepremie.  

 

Vlaamse verbeteringspremie (via Wonen Vlaanderen)

Deze premie voor specifieke verbeteringswerken aan de woning of voor verbouwingswerken om overbewoning te verhelpen, is van toepassing indien je werken uitvoert aan jouw woning (dak, buitenschrijnwerk, elektriciteit, verwarming, sanitair, gevel, vochtbestrijding of uitbreidingswerken), jouw woning minstens 25 jaar oud is en je gezin een inkomen heeft van hoogstens 30.640 euro (+1.600 euro per persoon ten laste). Voor elke categorie van verbeteringswerken geldt een vast premiebedrag. Hiervoor moet je facturen voorleggen van minstens het dubbele van dit bedrag (incl. btw). Meer info via www.wonenvlaanderen.be/premies/de-verbeteringspremie-voor-werken-aan-uw-woning. De huidige verbeteringspremie kan nog aangevraagd worden (met factuurdatum voor 01.02.2019) tot en met 31 mei 2019. Daarna valt dit onder de overkoepelende renovatiepremie.

 

Vlaamse aanpassingspremie (via Wonen Vlaanderen)

De aanpassingspremie is er indien je zelf of iemand van je gezin 65 jaar of ouder is, je de woning toegankelijk maakt voor die oudere bewoner, de oudere (en diens eventuele partner) een inkomen hebben van hoogstens 30.640 euro (+1.600 euro per persoon ten laste). Binnen de aanpassingspremie zijn er 2 onderdelen: een aanpassingspremie voor technische installaties en hulpmiddelen, en een aanpassingspremie voor verbouwingen die de woning beter toegankelijk maken. Meer info over de voorwaarden: www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/vlaamse-aanpassingspremie. Opgelet: vanaf 1 juni 2019 gelden nieuwe voorwaarden.

 

Energielening (via Energiehuis)

De energielening voor het financieren van energiebesparende maatregelen in de woning kan sinds 1 januari 2019 niet meer aangevraagd worden door de algemene doelgroep en door eigenaars die verhuren via een Sociaal Verhuurkantoor maar wel nog door de prioritaire (of kwetsbare) doelgroep. Zij kunnen een energielening afsluiten tot 15.000 euro, terug te betalen over een termijn van 10 jaar aan 0% intrest. Bepaalde niet-commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen (scholen, ziekenhuizen, vzw’s, etc.) kunnen nog tot eind 2019 een energielening afsluiten tot 15.000 euro aan 1% (op 10 jaar).

 

Andere