Vijf Meetjeslandse gemeenten ontvingen in 2018 subsidies uit het Vlaams Fonds ter stimulering van (groot-)stedelijke en plattelandsinvesteringen. Dit kreeg ik te horen van de bevoegde minister. De subsidie aan de plattelandsgemeenten bedraagt 24,36% van de middelen van het Vlaams Fonds en bouwt verder op de vroegere werking van het Plattelandsfonds. 50 plattelandsgemeenten, waarvan 5 in het Meetjesland, genieten een jaarlijkse subsidie, te gebruiken voor investeringen in materiële vaste activa.

‘Uiteraard ben ik verheugd dat Vlaanderen middelen voorziet specifiek voor plattelandsgemeenten. Maar deze inspanningen zouden verhoogd moeten worden. Steden en gemeenten die inzetten op open ruimte, bossen en weilanden moeten sterker beloond worden via het Gemeentefonds.’

 De verdeling van de middelen over de 5 Meetjeslandse gemeenten in 2018 zag er als volgt uit:

  •  Assenede: 174.529 euro 

Trees Van Eykeren: ‘In Assenede werden de middelen gebruikt voor de zeer noodzakelijke heraanleg van het Kriekerijstraatje in het centrum van de gemeente. Zowel het rioleringsstelsel als het wegdek werden er grondig aangepakt.’

  •  Kaprijke: 62.805 euro

Hendrik Van de Veere: ‘Met deze subsidies kunnen broodnodige uitdagingen gedeeltelijk gefinancierd worden. In Kaprijke worden deze middelen gebruikt voor het onderhoud van het wegennet op het platteland zoals bv. het rustpunt kruising Menstraat / spoorwegbedding dat de Technische Dienst binnenkort zal aanpakken en het Bentillepad dat binnenkort terug geagendeerd wordt op de gemeenteraad.’

  •  Knesselare: 91.875 euro 

Herlinde Trenson: ‘De plattelandsmiddelen die Knesselare toegewezen krijgt, zetten we steevast in om de wegen en bermen te onderhouden. Als fusiegemeente hopen we deze middelen te kunnen behouden.’

  •  Sint-Laureins: 217.812 euro 

Patrick De Greve: ‘In Sint-Laureins werden de subsidies ingezet voor grote onderhoudswerken aan wegenis (Langeweg en grasdallen Menneken in Watervliet), voor de vervanging van de openbare verlichting naar LED en voor de groene inrichting van Warande.’

  •  Zomergem: 99.418 euro 

Tony Vermeire: ‘Zomergem kent een uitgebreid wegennet, wat duur is in onderhoud. In 2018 konden we met deze subsidies Langeboeken een nieuw wegdek bezorgen.’ 

 

 Vlaams Fonds ter stimulering van (groot-)stedelijke en plattelandsinvesteringen

Sinds 2017 verzamelt dit fonds de middelen voor stadsvernieuwing, het voormalig federaal grootstedenbeleid en het Plattelandsfonds voor een totaal van 33 miljoen euro. In 2018 ging 46,36% hiervan naar het federale grootstedenbeleid, meer bepaald naar de vijf Vlaamse steden Antwerpen, Gent, Oostende, Mechelen en Sint-Niklaas. 29,37% van het fonds ging naar stadsvernieuwingsprojecten en 24,36% ging naar subsidies aan plattelandsgemeenten. Voor 2019 is opnieuw 33 miljoen euro voorzien dat verdeeld zal worden volgens dezelfde verdeelsleutel als in 2018.