Uit cijfers die ik opvroeg bij de minister bevoegd voor Wonen blijkt dat er in 2017 aan 12.711 gezinnen een huurpremie toegekend werd. Ten opzichte van 2016 is dit opnieuw een stijging. Het totaal bedrag dat uitbetaald werd in 2017 bedraagt 17.386.086 euro.

Wie zich inschrijft op de wachtlijst voor een sociale woning moet vaak lang wachten vooraleer hij een woning toegewezen krijgt. Wie minstens vier jaar ingeschreven staat op de wachtlijst kan onder bepaalde voorwaarden een huurpremie toegekend krijgen. Het bedrag is afhankelijk van de huurprijs van de huidige woning en de gezinssamenstelling. De huurpremie wordt automatisch toegekend aan wie er recht op heeft.

De voorbije jaren is het aantal gezinnen dat recht heeft op een huurpremie stelselmatig gestegen. Dit is te wijten aan een hogere in- dan uitstroom. Zo kwamen de cijfers in 2017 tot een recordhoogte met 12.711 uitbetaalde huurpremies voor een totaalbedrag van 17.386.086 euro. De gemiddelde premie in 2017 bedroeg 164 euro per maand.

Provincie

Uitbetaald bedrag per dossier jaar

Aantal dossiers

Antwerpen

7.757.505

5.491

Limburg

1.990.957

1.510

Oost-Vlaanderen

3.564.209

2.639

Vlaams Brabant

1.637.500

1.144

West-Vlaanderen

2.435.916

1.927

Totaal

17.386.086

12.711

 Op dit moment wordt gewerkt aan een eengemaakt huursubsidiestelsel.