Oplossing voor tekort middelen sociale leningen

25-04-2014

Tegelijkertijd worden de voorwaarden licht aangepast:
- er zal niet meer kunnen ontleend worden voor de aankoop van bouwgrond of voor nieuwbouw
- de aanvragers zullen een minimaal inkomen van 10.000 euro dienen te hebben
- de te betalen rente zal stijgen.

'Voor veel gezinnen is het bekomen van een sociale lening essentieel om een eigen woning te kunnen verwerven. Het is dus positief dat er zo snel een oplossing gevonden werd voor het tekort aan middelen.'