Ontvoogding gemeente Maldegem

15-12-2013

Door deze ontvoogding vervalt de adviesvereiste van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar. Hierdoor kunnen bepaalde dossiers sneller afgehandeld worden. Dit betekent niet dat de gemeente zomaar alles kan en mag vergunnen. De regelgeving blijft van toepassing, het college van burgemeester en schepenen moet elke beslissing motiveren en het Vlaams Gewest kan steeds in beroep gaan. Een autonoom vergunningenbeleid betekent dus vooral meer verantwoordelijkheid voor de gemeente.