Ondersteuning voor sociale huurders

17-04-2014

Huurpremie

Sinds de inwerkingtreding van de huurpremie zijn er 5.432 unieke rechthebbenden voor de huurpremie geweest. Het maandelijks aantal rechthebbenden varieert sterk en is afhankelijk van de maandelijkse in- en uitstroom op de wachtlijsten voor een sociale huurwoning. Zo waren er in december 2013 bijvoorbeeld 3.404 rechthebbenden. Het gemiddelde bedrag van de premie bedroeg toen 141,01 euro. In 2013 werd er in totaal 6.063.173,16 euro aan huurpremies uitbetaald. Dit bedrag lag binnen het vooropgestelde budget. Er werd ondertussen principieel beslist om de huurpremie in de toekomst uit te breiden zodat ook kandidaat-huurders van een sociale woning die vier jaar onafgebroken op een wachtlijst staan, in aanmerking komen voor de huurpremie.

Kooprecht

Het kooprecht waarbij de huurder van een sociale woning de woning die hij betrekt, effectief aankoopt, wordt weinig toegepast en bleef de voorbije jaren min of meer stabiel. In 2011 werd 90 keer gebruik gemaakt van het kooprecht, in 2012 96 keer en in 2013 82 keer hoewel dit aantal nog kan stijgen gezien de gegevens van de verkopen van december 2013 hier nog deels ontbreken. De verdeling per provincie ziet er als volgt uit:

Provincie

2011

2012

2013

Antwerpen

22

24

22

Limburg

30

27

13

Oost-Vlaanderen

13

13

11

Vlaams-Brabant

6

5

9

West-Vlaanderen

19

27

27

Totaal

90

96

82

 

De gemiddelde verkoopprijzen van sociale huurwoningen die via het kooprecht verkocht werden bedragen:

Provincie

2011

2012

2013

Antwerpen

152.576,92 euro

155.593,75 euro

156.050,00 euro

Limburg

133.731,88 euro

133.480,48 euro

148.113,62 euro

Oost-Vlaanderen

163.375,00 euro

180.708,33 euro

182.772,73 euro

Vlaams-Brabant

162.680,00 euro

145.500,00 euro

182.155,56 euro

West-Vlaanderen

144.071,43 euro

150.246,67 euro

155.925,93 euro

Totaal gemiddelde

151.287.05 euro

153.105,85 euro

165.003,57 euro