NT Gent en Huysmanshoeve Eeklo krijgen steun om infrastructuur te moderniseren

11-03-2014

In 2012 bepaalde minister Schauvliege welke investeringssubsidies van het FoCI prioriteit kregen: jeugdinfrastructuur met bovenlokaal belang, kunstenwerkplaatsen met werkateliers, automatiseren van theatertrekken en cultureel erfgoeddepots die voorzien in een open depot. Voor 2014 investeert minister Schauvliege via FoCI in totaal 2,24 miljoen euro in culturele infrastructuur. Naast de Oost-Vlaamse projecten ontvangen nog drie projecten investeringssubsidies. Het gaat om 500.000 euro voor de provincie West-Vlaanderen voor het project Regionaal Erfgoeddepot Potyze in Ieper, 325.390 euro voor de verbouwing van het gebouw van AFS Interculturele Programma’s vzw in Mechelen en 423.011 euro voor de automatisering van de trekkenwand in het Cultuurcentrum Dilbeek.

Een miljoen gaat dus naar twee projecten in Oost-Vlaanderen:

NTGent, Gent (500.000 euro)

Door de handtrekkenwand te vervangen door geautomatiseerde trekken krijgt NTGent meer exploitatieruimte. Meer voorstellingen kunnen elkaar afwisselen en er is een beter rendement van de infrastructuur. De op- en afbouw van een decor kan gebeuren in arbeidsveilige omstandigheden, zowel voor het personeel als voor de gasttechnici. De investeringen zijn ergonomisch een verbetering voor de werknemers die de zware theaterstukken niet meer handmatig naar boven moeten trekken. Dit kadert ook binnen de bepalingen van de wetgeving over het welzijn op het werk. Deze investering maakt meer gastvoorstellingen uit binnen- en buitenland mogelijk.

Provincie Oost-Vlaanderen – Huysmanshoeve, Eeklo (500.000 euro)

Bij de uitbouw van het regionaal erfgoeddepot Meetjesland zal de provincie culturele, inhoudelijke, sociale en ecologische duurzaamheid vooropzetten, met een nul-energiegebouw als ambitie voor het nieuwbouwgedeelte. Het erfgoeddepot Meetjesland wil een depot zijn op maat van de erfgoedcollecties in de regio, in overleg met de verschillende erfgoedspelers en erfgoedbeheerders uit het Meetjesland en passend in het provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve.

 

Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege: 'Stap voor stap vernieuwt Vlaanderen zijn verouderde culturele infrastructuur. Ook deze investering past in de Beleidsnota 2009-2014 waarin ik vroeg om bij investeringen in culturele infrastructuur extra aandacht te schenken aan aspecten als duurzaamheid, energiezuinigheid, meer toegankelijkheid, bereikbaarheid, technologische vernieuwing en het geven van een nieuw architecturaal elan aan onze cultuurhuizen. Stuk voor stuk vullen deze projecten dat heel concreet in.'