Nieuwe speeltoestellen op Zandakkers

25-03-2014

'Op 30 april 2009 dienden de hoofdmonitoren van de Speelpleinwerking van Adegem samen met onze Jeugddienst een aanvraag in voor Speelgroen. Via dit project konden jeugdverenigingen subsidies krijgen om hun speelterrein groener in te richten. En speelplein Adegem was een van de vijftien gelukkige winnaars! Bovendien won Maldegem nog een extra prijs van € 7000 voor de verdere realisatie van het speelterrein.'

Groenrealisatie

'Eerst wonnen we een gratis ontwerp en beplantingsplan, een procesbegeleider en plantgoed ter waarde van € 1500.'  Zowel leiding als kinderen van het speelplein, begeleiders en kinderen van de buitenschoolse kinderopvang, buurtbewoners als andere geïnteresseerden werden bij dit project betrokken. Deze mooie samenwerking resulteerde in de aanleg van een houtsnipperpad in het bosje aan de Zandakkers, avontuurlijke speelheuvels, een grachtendoolhof en een amfitheater.


Extra prijs

'Later kregen we te horen dat we extra in de prijzen vielen. We kregen een extra budget van € 7000 om te investeren in de verdere realisatie van ons avontuurlijk speelterrein. In samenspraak met de betrokkenen werd gekozen voor de aankoop van nieuwe speeltoestellen: een vogelnestschommel, een meestapduizel en twee veerwipjes.'

Speelgroen moet de natuur op een uitdagende wijze dichter bij kinderen en jongeren brengen. Door te helpen bij een natuurlijke en avontuurlijke inrichting van het speelterrein stimuleert de Vlaamse overheid kinderen en jongeren om in hun vertrouwde omgeving de natuur te ontdekken, beleven en ervaren. Plezier gegarandeerd deze zomer op de Zandakkers in Adegem!