De Vlaamse overheid wil de ongeveer 600.000 gezinnen die stoken met hout of steenkool stimuleren om te kiezen voor een milieuvriendelijker alternatief om zo de luchtkwaliteit te verbeteren. De premie bedraagt maximum 250 euro en is gericht naar eigenaars en huurders die hun hout- of kolenkachel of open haard vervangen door een gaskachel of gashaard. De Vlaamse overheid heeft dit jaar 1,5 miljoen euro uitgetrokken voor de premies. 

Oude en nieuwe kachel

De premie geldt voor de vervanging van oude kachels en open haarden op steenkool, houtblokken, houtpellets, houtsnippers of andere vormen van hout die gebruikt worden als hoofd- of bijverwarming en die vrijstaand of ingebouwd zijn. Ook de vervanging van accumulatiekachels komt in aanmerking. De vervanging van ketels (centrale verwarmingssystemen op hout / pellet of steenkool) komen niet in aanmerking. De nieuwe kachel of open haard mag niet gevoed worden door vaste of vloeibare brandstoffen zoals hout, pellets, niet-houtige biomassa, steenkool, turf, cokes, petroleum, stookolie of bio-ethanol. Toestellen die wel in aanmerking komen voor de premie zijn inzet- of vrijstaande gaskachels en ingebouwde gashaarden met minimum een Europees energielabel A. Bovendien moet de nieuwe kachel of open haard geïnstalleerd worden in dezelfde ruimte als de oude. Bij vervanging van een open haard moet het nieuwe toestel in de ruimte van de open haard geïnstalleerd worden. De werkzaamheden moeten uitgevoerd worden door een installateur. Die zal u de attesten bezorgen die nodig zijn om de premie aan te vragen en die zal bovendien uw oude kachel meenemen voor vernietiging.

Premie

De premie bedraagt 25% van de aankoopprijs en installatie (incl. verplaatsingskosten) met een maximum van 250 euro. Hierbij inbegrepen zijn de garantiekost en eerste onderhoudskost verrekend in de aankoopprijs. De kosten voor de installatie van nieuwe rookgasafvoer- of rookgastoevoerkanalen, nieuwe gasleidingen, noch de werkzaamheden voor de verwijdering van het bestaand toestel mogen mee in rekening gebracht worden. De premie wordt verhoogd tot 50% met een maximum van 1.000 euro voor kwetsbare personen en personen met lage inkomens (beschermde afnemers, personen die recht hebben op een verwarmingstoelage, personen met een belastbaar inkomen van maximum 30.640 euro en personen die de wooneenheid waarvoor de premie wordt aangevraagd verhuren aan een SVK).

Premie aanvragen

Het aanvragen van de premie dient uiterlijk 3 maanden na het einde van de werken te gebeuren. Hiervoor wordt gekeken naar de datum op de factuur. Bij de aanvraag dient een kopie van de factuur en een attest van de installateur gevoegd te worden. Meer info en de nodige documenten kan u vinden via https://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/premie-voor-de-vervanging-van-een-hout-steenkoolkachel-open-haard.