Nieuwe fuifsubsidies voor jeugdverenigingen

07-07-2014

Nieuwe basissubsidie

“Alle jeugdverenigingen die een tent plaatsen voor hun fuif, kunnen eenmaal per jaar een subsidie krijgen van € 500 voor de huur- en plaatsingskosten van de tent, plankenvloer en verwarmings-installatie.” Voordien kregen jeugdverenigingen € 250 subsidies als ze een fuif in een gebouw organiseerden. Als de fuif plaatsvond in een tent ontvingen ze € 500. “In 2013 stelden we vast dat Sporthal Van Cauteren niet langer geschikt was om er een fuif in te houden. Daardoor moesten de jeugdbewegingen (Gidsen, KSA en KGCC) noodgedwongen hun fuif in een tent laten plaatsnemen. Dat bracht een meerkost met zich mee. Daarom besliste de gemeenteraad in 2013 om de fuifsubsidie tijdelijk te verhogen. De Gidsen, KSA en KGCC kregen toen elk € 1250. Deze tijdelijke subsidies zijn niet langer van toepassing."

Drug- en alcoholpreventie

“Wanneer de organisatoren inspanningen leveren op het vlak van drug- en alcoholpreventie tijdens hun fuif, kunnen ze bovendien nog eens € 250 extra subsidies ontvangen.” Deze aanvraag kan bij iedere fuif worden gesubsidieerd. Daarvoor moeten de organisatoren wel aan enkele voorwaarden voldoen:
 
- Aan de inkom van de fuif werken met leeftijdsbandjes ( jonger dan 16 jaar / 16 tot 18 jaar / ouder dan 18 jaar) en bijhorende banners met een preventieboodschap.
- Als het een evenement is met meer dan 500 verwachte bezoekers, moet de organisator verplicht aanwezig zijn op de coördinatievergadering.
- Geen pure sterke alcoholische dranken serveren.
- Water goedkoper aanbieden dan andere dranken.

Feesteditie of evenement met bovengemeentelijk karakter

Jeugdverenigingen die een tent plaatsen in het kader van een feesteditie (enkel de tienjaarlijkse feestedities komen in aanmerking) of bij een evenement met bovengemeentelijk karakter, kunnen eveneens eenmaal per jaar een bijkomende subsidie van € 500 ontvangen. Er is sprake van een bovengemeentelijk karakter als er minimaal 500 deelnemers zijn en als het een samenwerking betreft met een of meerdere gemeente(s) of met de koepel van de jeugdvereniging (bijvoorbeeld Scouts en Gidsen Vlaanderen, Het Gewest KLJ, Meetjesman, enzovoort). “Met deze nieuwe subsidiemaatregels behandelen we elke Maldegemse jeugdvereniging gelijk.”

Schoolfuiven

Voorheen kregen ook organisatoren van een schoolfuif een basissubsidie van € 250. Deze kon verhoogd worden met € 500 als er professionele security werd ingehuurd. Deze subsidies vallen nu weg.

Wil je een fuif organiseren?

Jeugdverenigingen, maar ook andere verenigingen die een fuif willen organiseren, dienen eerst een aanvraag in bij de Jeugddienst of bij het Algemeen secretariaat. Daarna stelt de Politie, de dienst Milieu, de dienst Mobiliteit en Veiligheid en de Jeugddienst een advies op. Daarbij kijken ze naar de locatie, de geluidsnormen, het soort drank dat geserveerd zal worden, het aantal bezoekers, de mogelijkheid om te parkeren, enzovoort. Dat advies gaat naar het schepencollege, waarop die de fuifaanvraag al dan niet goedkeurt. Verwacht men meer dan 500 bezoekers dan vindt er een coördinatievergadering plaats.