9 Meetjeslandse gemeenten zitten op schema wat betreft het realiseren van bijkomende sociale huurwoningen. Concreet gaat het om Aalter, Assenede, Eeklo, Kaprijke, Nevele, Waarschoot, Wachtebeke, Zelzate en Zomergem. De 5 andere Meetjeslandse gemeenten - Evergem, Knesselare, Lovendegem, Maldegem en Sint-Laureins – hebben via een plan van aanpak aangetoond dat ze voldoende inspanningen leveren om hun bindend sociaal objectief te bereiken tegen 2025. Geen enkele Meetjeslandse gemeente levert onvoldoende inspanningen.

‘Onze Meetjeslandse gemeenten zitten op schema om hun aanbod sociale woningen geleidelijk aan uit te breiden. Het sociaal patrimonium op Meetjeslands grondgebied groeit aan maar we zijn er nog niet. De voortgangstoets is het aangewezen instrument om de vinger aan de pols te houden.’

De Vlaamse regering deelde de Vlaamse gemeenten definitief in naar aanleiding van de voortgangstoets 2018 waarin gepolst werd naar de mate waarin ze de nodige inspanningen leverden om bijkomende sociale woongelegenheden te realiseren. 198 gemeenten zitten op schema (categorie 1), 94 gemeenten toonden na voorlegging van een plan van aanpak aan voldoende inspanningen te leveren (categorie 2a). 16 gemeenten leveren onvoldoende inspanningen (categorie 2b) en dienen een overeenkomst af te sluiten met één of meer sociale woonorganisaties of lokale besturen waarin ze zich engageren om een bijkomend sociaal woonaanbod in de gemeente te realiseren.

‘Aan elke Vlaamse gemeente werd een bindend sociaal objectief opgelegd met de bedoeling het sociaal woonaanbod versneld uit te breiden. We moeten immers inspanningen blijven leveren om tegemoet te komen aan de hoge nood.’

Meetjeslandse cijfers

 

Categorie

Nulmeting (aantal sociale woningen op 31.12.2007)

Bso huur (aantal sociale woningen te realiseren tegen 2025)

Totaal gerealiseerd op 31.12.2017

Nettotoename sociale woningen (gerealiseerd aantal min nulmeting)

Aalter

1

172

138

252

80

Assenede

1

120

108

185

65

Eeklo

1

735

69

807

72

Evergem

2a

344

230

465

121

Kaprijke

1

46

49

61

15

Knesselare

2a

145

55

152

7

Lovendegem

2a

78

74

98

20

Maldegem

2a

171

183

259

88

Nevele

1

126

77

211

85

Sint-Laureins

2a

16

64

29

13

Waarschoot

1

244

44

256

12

Wachtebeke

1

347

0

360

13

Zelzate

1

796

0

822

26

Zomergem

1

173

54

209

36