Vorig jaar werden 11.162 aanvragen voor een verzekering gewaarborgd wonen ingediend. Dit is een lichte daling ten opzichte van de cijfers van 2016. Vorig jaar werden 9.592 aanvragen ingewilligd. Dit blijkt uit cijfers die ik opvroeg bij de bevoegde minister van Wonen.

Wie een hypothecaire lening afsluit voor de aankoop, bouw of verbouwing van een woning, kan onder bepaalde voorwaarden een verzekering gewaarborgd wonen afsluiten. Hiermee wordt hij verzekerd tegen inkomensverlies door plotse werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. De verzekering gewaarborgd wonen is gratis.

In 2017 werden 11.162 aanvragen ingediend. Dit is een lichte stijging ten opzichte van 2016. In 2014 en 2015 werd het grootste aantal aanvragen ontvangen. Hierin speelde de wijziging in de woonbonus zeker een rol in. Sinds de stijging in 2014 en 2015 heeft het aantal aanvragen zich gestabiliseerd.

Van de 11.162 aanvragen werden er 9.592 ingewilligd.

De cijfers van 2017 per provincie zien er als volgt uit:

2017

Totaal aanvragen

verzekerd

Antwerpen

3.199

2.761

Limburg

1.786

1.524

Oost-Vlaanderen

2.612

2.231

Vlaams-Brabant

1.198

1.039

West-Vlaanderen

2.367

2.037

Totaal

11.162

9.592

De belangrijkste redenen tot weigering van een aanvraag zijn het niet voldoen aan de tewerkstellingsvoorwaarden, te hoge verkoopwaarde van de woning, laattijdig indienen van de aanvraag, in het bezit zijn van een andere woning op het moment van de aanvraag en te laag kredietbedrag.