Heel wat middelbare scholieren spijbelden de voorbije weken bewust om de politiek duidelijk te maken dat er meer en hoogdringend aandacht moet komen voor het klimaat en de bescherming ervan. CD&V deelt die bezorgdheid van de scholieren voor het klimaat.

We hebben begrip voor hun visie, toch vragen we de leerlingen ook om aan hun schoolplicht te voldoen en de lessen bij te wonen.De komende dagen en weken gaan we daarom langs bij de scholen om in debat te gaan met de scholieren en over klimaat en het beleid ter zake.

Tegelijkertijd willen we luisteren naar de ideeën en voorstellen van de scholieren. Wie interesse heeft, mag me gerust contacteren via valerie.taeldeman@vlaamsparlement.be.

CD&V vraagt de voorzitter van het Vlaams Parlement om de Vlaamse klimaatcommissie opnieuw samen te roepen. Samen met de andere partijen willen we het energie- en klimaatplan 2021-2030 opnieuw tegen het licht houden. De voorstellen van de scholieren zullen daarin meegenomen worden.

In 2016 heeft CD&V, volgend op het klimaatakkoord van Parijs, het voortouw genomen bij de opmaak van de resolutie voor een sterk Vlaams klimaatbeleid. Die resolutie bevat een verzameling van klimaatmaatregelen over verschillend beleidsdomeinen. Het Vlaams Parlement heeft deze resolutie kamerbreed goedgekeurd en zo aan de Vlaamse Regering gevraagd om al die maatregelen om te zetten in beleid. Ook in het interparlementair klimaatoverleg, een overleg met volksvertegenwoordigers uit de verschillende parlementen die het beleidsthema klimaat opvolgen, heeft CD&V mee aan de kar getrokken van ambitieuze klimaatresoluties. Deze zijn ondertussen goedgekeurd door alle parlementen van ons land. Op dezelfde manier wil CD&V nu een nieuwe stap zetten om de klimaat- en energieambities verder op te trekken.