Een nieuwe interactieve kaart scholenbouw toont voor het eerst alle investeringen in scholenbouw in elke Vlaamse gemeente en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de periode van 1 januari 2015 tot 30 juni 2018. Voor Maldegem gaat het om 4.142.329 euro (inclusief btw).

Deze legislatuur werd door Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits voor het eerst een masterplan scholenbouw gemaakt als antwoord op de vele noden en uitdagingen op het vlak van schoolinfrastructuur in Vlaanderen en Brussel. Met de nieuwe interactieve kaart wordt de inhaalbeweging scholenbouw die sindsdien werd ingezet, nu letterlijk in kaart gebracht.

Samen bouwen aan een sterk schoolpatrimonium

In juli 2015 keurde de Vlaamse Regering het Masterplan Scholenbouw ‘Samen bouwen aan een sterk schoolpatrimonium’ goed. Dat plan is een antwoord op de vele noden en de uitdagingen op het vlak van schoolinfrastructuur in Vlaanderen en Brussel. Parallel werd ook een grote inhaalbeweging scholenbouw gestart en ondertussen is er in meer dan 9 van de 10 Vlaamse en Brusselse gemeenten minstens een nieuwe of vernieuwde school gerealiseerd. Op de nieuwe website https://agion.be/investeringen-scholenbouw-meer-dan-9-op-de-10-vlaamse-en-brusselse-gemeenten kan je nu voor elke gemeente onmiddellijk zien welke investeringen er sinds 1 januari 2015 tot 30 juni 2018 gebeurd zijn. Het gaat dan om de totale investering (inclusief btw) van alle schoolbouwprojecten per gemeente en omvat

  • De reguliere subsidies voor scholenbouw
  • De extra capaciteitsmiddelen voor steden en gemeenten waar een tekort is aan plaatsen in de klas
  • De investeringsbedragen scholenbouw door het Gemeenschapsonderwijs (GO!) (investeringen vanaf 1 januari 2015 tot en met december 2017)
  • De geraamde investeringskost van de nieuwbouwprojecten waarvoor een huursubsidie werd goedgekeurd (in 2017 en 2018). Dat is een alternatieve vorm van financiering waarbij scholen hun capaciteit kunnen uitbreiden of gebouwen vernieuwen. Door het huren van een gebouw kan sneller ingespeeld worden op actuele noden.
  • Voor de DBFM-projecten (Scholen van Morgen), dat is een publiek-private samenwerking om nieuwe schoolgebouwen te realiseren, wordt de meest actuele investeringskost waarbij het individueel contract tussen 2015 en juni 2018 werd ondertekend, opgenomen (het betreft telkens ongeveer 80% van de investeringskost via de 30-jarige beschikbaarheidsvergoeding)
  • En de eigen inbreng van de schoolbesturen en gemeenten.

Naast de investeringen die werden opgenomen in de kaart zijn er dankzij de btw-verlaging van 21% naar 6% in 2016 nog eens 17 extra DBFM-projecten bijgekomen binnen Scholen van Morgen. Die 17 projecten stemmen overeen met 187 miljoen euro investeringen in scholenbouw en zorgen voor 82.500m² aan nieuwe schooloppervlakte. Ook de DBFM-projecten die vóór 2015 werden ondertekend zitten niet vervat in de kaart, dat zijn er nog eens 57. Verder werd in september 2017 beslist om nog eens 41 nieuwe schoolbouwprojecten samen met de private sector te bouwen. Die projecten zijn nog in volle voorbereiding en nog niet vervat in deze kaart.