Van maandag 20 augustus tot eind september zal een externe aannemer in opdracht van het gemeentebestuur onderhouds- en herstellingswerken uitvoeren aan verschillende asfaltwegen in Maldegem. In dezelfde periode wordt in Kleit een nieuwe fietssuggestiestrook aangebracht en in Donk een fietssuggestiestrook vernieuwd. Tijdens de werken is verkeershinder mogelijk en zal het verkeer tijdelijk omgeleid worden. De omwonenden worden enkele dagen vóór de start van de werken op de hoogte gebracht door de aannemer.

Onderhoud en herstel asfaltwegen

De volgende wegen worden aangepakt:
• Eibeystraat (tussen Brezendedreef en Oostdreef)
• Lindestraat (vanaf Urselweg tot woning 65 (m.u.v. vernieuwd deel Ede)
• Helle (vanaf Pot- en Zuidhoutstraat tot bocht voorbij nr. 14)
• Torredreef
o vanaf 6/A tot dreef overkant nr. 8
o vanaf 2de dreef rechts van kruising Fluxys tot nr. 3
• Grote Nieuwhofdreef
o vanaf Lievevrouwdreef tot kruispunt t.h.v. Holleweg 13
o voorbij nr. 38, tot 100 m voorbij kruising Splenterbeek
• Lijsterlaan (tussen N9 en de kruising met de Beke)
• Melingstraat (tussen bocht aan nr. 1 en kruispunt Stationsstraat)

Aanleg fietssuggestiestroken

Tussen eind augustus en eind september wordt in de Kleitkalseide tussen de Hogebranddreef en de Lievevrouwdreef een nieuwe fietssuggestiestrook aangebracht. In de Donkse Heirweg wordt de bestaande fietssuggestiestrook vernieuwd. De nieuwe fietssuggestiestroken worden aangelegd in okerkleur en niet meer in rood, zoals bij sommige eerder aangelegde fietssuggestiestroken. Op deze manier wil het bestuur een duidelijker onderscheid maken tussen de gele fietssuggestiestroken waar gemotoriseerd verkeer wel nog mag over rijden en de rode fietspaden die enkel bestemd zijn voor fietsers.