Herinrichting toegangscomplex E40 Aalter wordt in 2014 aanbesteed

23-12-2013

Waarnemend burgemeester van Aalter Patrick Hoste kijkt uit naar de werken. ‘De onteigeningen in dit kader lopen al een paar jaar maar ik heb onlangs bericht gekregen dat de laatste onteigening binnenkort zal afgerond zijn. We wachten nu nog op de bouwaanvraag om het openbaar onderzoek op te starten. Wat ons betreft mag het aanbestedingsdossier zo snel mogelijk volgen. We zijn er ons van bewust dat dit project een grote impact zal hebben op de lokale mobiliteit maar de werken zijn noodzakelijk gezien de huidige gevaarlijke situatie.’  Om de hinder zoveel mogelijk te beperken zullen tijdelijke bruggen en omleidingen voor plaatselijk verkeer voorzien worden. Daarbovenop zullen tijdelijke breek- en productiecentrales het aantal transportbewegingen moeten beperken.

Studie inplanting geluidswerende schermen

Op basis van akoestisch onderzoek worden geluidswerende schermen voorzien langs de E40 in Aalter. In de eerste helft van dit jaar zal in dit kader een architectonische studie aanbesteed worden. ‘Bedoeling van die studie is de inpassing in de omgeving en de visuele impact op de omwonenden en de automobilisten te onderzoeken en voorontwerpplannen op te maken.’