De Handelskilometer in Maldegem is een gewestweg die beheerd en onderhouden wordt door het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Het is een gewestweg met tal van handelszaken, van bewoning, van veel personenwagens / vrachtwagens / openbaar vervoer en ook tal van fietsers en voetgangers maken gebruik van deze weg. Vlaams minister voor Openbare Werken Ben Weyts liet me weten dat Wegen en Verkeer een vernieuwing van een gedeelte van het wegdek van de N9 voorziet. Er wordt in 2019 een nieuwe asfaltlaag voorzien - met geluidsreducerende eigenschappen - van de N9 tussen handelszaak Zeeman en Woonzorgcentrum De Lindeboom. Er worden geen werken voorzien aan de rotonde. De werken zullen gefaseerd uitgevoerd worden zodat de handelszaken steeds bereikbaar blijven. 

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen werden tal van voorstellen gelanceerd over de N9. Alle politieke partijen waren het erover eens dat er maatregelen nodig zijn om de Handelskilometer verkeersveiliger te maken. Tal van voorstellen werden op tafel gelegd: veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers, het invoeren van het principe rechts-in / rechts-uit zodat er geen dwarse verkeersbewegingen meer gebeuren, een link tussen de Handelskilometer en het centrum, een snelheidsverlaging, etc.

Vlaams minister Weyts liet me weten dat de geplande werken enkel structureel onderhoud van de wegverharding betreffen. Dat betekent dus dat er bijvoorbeeld geen aanpassing van het snelheidsregime voorzien wordt. Voor dergelijke voorstellen moet namelijk een overleg gepland worden met de Provinciale Commissie Verkeersveiligheid. 

CD&V Maldegem wil daarom een warm pleidooi houden om op zeer korte termijn met de vernieuwde gemeenteraad en de dienst Mobiliteit een aantal principes af te spreken om de N9 verkeersveiliger te maken. Fractieleider Marten De Jaeger:

De geplande onderhoudswerken langsheen de N9 in 2019 zijn het moment bij uitstek om meer te doen dan enkel herasfalteren. Het moment moet aangegrepen worden om een aantal aanpassingen mogelijk te maken en uit te voeren die de verkeersveiligheid ten goede komen.”

Een oproep dus om over de grenzen van alle politieke partijen heen de koppen bij elkaar te steken in het belang van een verkeersveilige Handelskilometer.