Gisteren kwamen verkeersslachtoffers voor het derde jaar op rij in alle klassen van het 6de secundair van Instituut Zusters Maricolen en het Gemeenschapsonderwijs Atheneum getuigen over hun ongeval en de gevolgen daarvan. 'Getuigen onderweg' toont leerlingen wat de impact is van een verkeersongeval, omdat dit hun keuzes in het verkeer beïnvloedt. Een getuigenis helpt leerlingen om de voordelen op lange termijn te zien van veilig gedrag, ook al is dat gedrag op het moment zelf niet altijd gemakkelijk. Daarnaast leren de leerlingen over leven met een beperking of over rouw.

Engagementsverklaring Preventie Maldegem

In 2015 bundelden het gemeentebestuur, de schooldirecties, jeugdhuis De Redekiel, politie en Rotary Club Maldegem hun krachten. Samen werden verschillende preventieacties voor jongeren uitgewerkt en verzameld in een ‘Engagementsverklaring Preventie Maldegem’. Met deze engagementsverklaring worden in Maldegem op een structurele manier preventieactiviteiten georganiseerd voor jongeren. Voor de leerlingen van de derde graad van het secundair onderwijs ging de jeugddienst samen met de partneractoren op zoek naar een passend aanbod. Aangezien deze jongeren net de leeftijd bereiken om een rijbewijs te behalen, werd er voor gekozen om voor hen in te zetten op sensibilisatie betreffende het luik verkeerspreventie.

Getuigen onderweg 

Voor dit initiatief werken we samen met de organisatie Rondpunt vzw, die het pakket “Getuigen onderweg” aanbieden. Een verkeersslachtoffer of nabestaande komt in de klasgroepen vertellen over zijn ongeval en de gevolgen ervan, die vaak ingrijpender en langduriger zijn dan een kort krantenartikel doet vermoeden. Getuigen onderweg toont leerlingen wat de impact is van een verkeersongeval, omdat dit hun keuzes in het verkeer beïnvloedt. Een getuigenis helpt leerlingen om de voordelen op lange termijn te zien van veilig gedrag, ook al is dat gedrag op het moment zelf niet altijd gemakkelijk. Daarnaast leren de leerlingen over leven met een beperking of over rouw. Dit jaar verwelkomden we de getuigen Gaetane Callens en Michel Putman.

Michel Putman had een ongeluk na een fuif met zijn opgedreven scooter op 17-jarige leeftijd. Het ongeval veroorzaakte een zwaar hersenletsel waardoor hij tot op vandaag moet revalideren. Gaetane veroorzaakte een ongeval nadat ze dronken met de auto reed na een avondje Overpoort in Gent. Ze reed in op een stilstaande vrachtwagen. Haar maatje, Samy, verloor zijn arm in het ongeval. Hun vriendschap heeft een tijdje op een laag pitje gestaan. Ze wou haar ervaring delen om jongeren bewust te maken van de gevaren die er bestaan in het verkeer. Je staat er niet bij stil totdat het je overkomt.

Gedragsverandering

Een getuigenis is de insteek om zelf, als school, met de leerlingen in gesprek te gaan over hun eigen gedrag en over veilig gedrag in het verkeer. Dit gesprek is nodig om te komen tot gedragsverandering. Onmiddellijk na de getuigenis werd er door de leerkrachten van de school een lesuur besteed aan nabespreking.