Gemeente Maldegem houdt verder vast aan een billijke verdeling van de lasten

22-12-2017

Bij het bepalen van de belasting werd ook voorzien dat de eigen inwoners van Maldegem aan een lager belastingtarief worden onderworpen dan personen die niet in Maldegem wonen, maar wel in de gemeente economisch actief zijn. De reden hiervoor is dat de eigen inwoners reeds aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting in Maldegem betalen, dit in tegenstelling tot niet-inwoners.

In zijn arrest heeft de Raad van State geoordeeld dat het redelijk is om een gemeentebelasting op te leggen aan ondernemers omdat die ook voordeel halen uit de gemeentelijke voorzieningen, maar dat de gemeente hierbij de fiscale gelijkheid tussen inwoners en niet-inwoners moet respecteren. In de praktijk betekent dit, dat volgens de Raad van State, de ondernemers die in Maldegem wonen en in de gemeente aanvullende personenbelasting betalen, aan hetzelfde hogere belastingtarief moeten worden onderworpen dan de ondernemers die niet in Maldegem wonen en geen aanvullende personenbelasting in de gemeente betalen.

Schikking

De gemeente zal zich, in het kader van goed bestuur, schikken naar deze uitspraak en werkt hiervoor een uitbetalingsplan uit. De communicatie naar de betrokken bedrijven zal in de loop van de maand januari verstuurd worden: hierin zal de te volgen werkwijze toegelicht worden.

Financiële gevolgen

Deze uitspraak en de eventuele financiële gevolgen hebben geen onmiddellijke invloed op de meerjarenplanning: het kasresultaat en de autofinancieringsmarge blijven positief dankzij de vele inspanningen voor sterke publieke financiën. De geplande verlaging van de personenbelasting naar 6,9 %, - van toepassing op álle bewoners van de gemeente - blijft op de agenda staan. Het blijft een bekommernis van het gemeentebestuur om erover te waken dat deze uitspraak geen negatieve invloed heeft op de beschikbare budgetten, en bij uitbreiding dus op de dienstverlening én de belastingen van alle Maldegemnaren. Met het heffen van belastingen willen we gemeenschappelijke economische, sociale en duurzame investeringen en projecten realiseren waarmee we zowel bedrijven als inwoners bereiken.