Wie energiebesparende investeringen doet in zijn woning kan hiervoor onder bepaalde voorwaarden financiële ondersteuning krijgen via diverse actoren. De ondersteuning die in 2018 voorzien is, is verdeeld over verschillende premies. Klik door en bekijk de lijst van mogelijkheden.

Energiepremies

De aanvragen voor deze premies verlopen via distributienetbeheerder Eandis. De premies blijven nagenoeg gelijk als vorig jaar maar er is één belangrijke wijziging: de premie voor het na-isoleren van een spouwmuur bedraagt voortaan 5 euro per m2 in plaats van 6 euro per m2. In 2018 zijn volgende premies voorzien: voor dakisolatie, voor spouwmuurisolatie, voor na-isolatie van de buitenmuur aan de buitenzijde, voor muurisolatie aan de binnenzijde, voor vloerisolatie op volle grond of isolatie van het plafond van een kelder, voor beglazing, voor een zonneboiler en voor een waterpomp. 

Totaalrenovatiebonus en burenpremie

Wie meerdere energiebesparende investeringen plant in de komende 5 jaar kan onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor de totaalrenovatiebonus. Liever in groep (energetisch) renoveren (bv. omdat je over onvoldoende kennis ter zake beschikt)? Dat kan. Wie met minimum 9 anderen uit de buurt, wijk of gemeente een collectief renovatieproject laat uitvoeren, kan hiervoor de begeleiding van een professionele BENOvatiecoach krijgen. De financiering van deze BENOvatiecoach gebeurt via de burenpremie (via Eandis).

Verlaging onroerende voorheffing voor ingrijpende energetische renovatie

Naast de premies voor de energiebesparende investeringen, is er ook een mogelijkheid om na een energetische renovatie voordeel te doen. Wie zijn huis immers voldoende energiezuinig maakt, dient minder onroerende voorheffing te betalen. Het dient dan te gaan om een renovatie waarbij de technische installaties volledig vervangen worden en minstens 75% van de buitenschil (de buitenkant van de woning) geïsoleerd is.

Vlaamse renovatiepremie 

Eigenaars met een lager of gemiddeld inkomen en eigenaars (zonder inkomensgrens) die verhuren aan een Sociaal Verhuurkantoor die hun woning renoveren, kunnen onder bepaalde voorwaarden een renovatiepremie van maximaal 10.000 euro krijgen.

Energielening

Nog tot eind 2018 kan een energielening afgesloten worden aan 2% intrest voor een maximaal bedrag van 15.000 euro met een terugbetalingstermijn van 8 jaar. Hiermee kan u werken financieren die de woning energiezuiniger maken. DE prioritaire / kwetsbare doelgroep kan in 2018 en 2019 een energielening afsluiten aan 0% intrest voor een maximaal bedrag van 15.000 euro met een terugbetalingstermijn van 10 jaar.

Premies voor nieuwbouw 

Voor nieuwbouwwoningen die veel energiezuiniger zijn dan de eisen op het ogenblik van de bouwaanvraag, krijg je een korting op de onroerende voorheffing. De korting is afhankelijk van het jaar van bouwaanvraag en het behaalde E-peil. Deze korting wordt automatisch toegekend en moet dus niet apart worden aangevraagd.
Wie een nieuwbouw plaatst met bouwaanvraag tot en met 2013 kan ook een premie krijgen van de netbeheerder bij de plaatsing van een zonneboiler en/ of een warmtepomp (premie identiek als in bestaande woningen). Voor bouwaanvragen tot en met 2016 is ook een E-peil premie van de netbeheerder mogelijk, onder bepaalde voorwaarden.

Info 

Voor meer informatie en details over bovenstaande financiële ondersteuningsmaatregelen kan u surfen naar http://www.energiesparen.be/nieuws/energiepremies-en-energielening-2018. Toch nog vragen of hulp nodig bij het invullen van de aanvraagformulieren? Dan kun je terecht bij Woonwijzer Meetjesland, Moeie 16a, 9900 Eeklo, tel. 09 378 61 70, info@woonwijzermeetjesland.be of tijdens de zitdag in Dienstencentrum Oud St. Jozef en dit elke donderdag van 9 tot 12 uur, elke 1ste en 3de maandag van de maand van 18 tot 20 uur en elke 1ste zaterdag van de maand van 10 tot 12 uur.