Gisteren keurde het Vlaams Parlement een decreet van de meerderheid goed waardoor OCMW’s de mogelijkheid krijgen om budgetten uit het Noodkoopfonds toe te kennen aan zogenoemde noodkopers. Deze groep van wooneigenaars heeft niet voldoende financiële middelen om hun woning te renoveren. Via het OCMW zullen zij nu de nodige financiële middelen en begeleiding krijgen om hun woning energiezuiniger te maken.

Renovatiepact 

De Vlaamse Regering heeft in het Renovatiepact de doelstelling geformuleerd om samen met de bouwsector en andere relevante stakeholders het bestaande gebouwenpark tegen 2050 grondig te renoveren en de energieprestaties sterk te verbeteren. We willen elke burger aanmoedigen om zijn of haar verouderde woning energie-efficiënter te maken. Bepaalde doelgroepen, die vaak in energetisch slechte gebouwen wonen, hebben daar echter niet de nodige financiële middelen voor en daar kunnen OCMW’s nu een cruciale rol spelen.

Noodkopers

Noodkopers zijn een bijzondere groep van woningeigenaars. Om te voorkomen dat ze dakloos worden, kopen ze binnen hun financiële mogelijkheden een energetisch en kwalitatief slechte woning. Na de aankoop van een woning beschikken ze echter vaak niet meer over de nodige middelen om de woning te renoveren. Dit geeft dan meestal aanleiding tot hoge energiefacturen die een enorme hap uit het gezinsbudget nemen.

Noodkoopfonds

De Vlaamse Regering richtte recent een Noodkoopfonds op. Via dit decreet geven we de OCMW’s de bevoegdheid om de financiële middelen uit dit fonds bij de juiste mensen te brengen. Noodkopers kunnen zo beschikken over een budget van € 25.000. Dat mogen ze besteden aan energiebesparende werken en aan ingrepen die de woonkwaliteit verbeteren.  Het budget wordt niet rechtstreeks beschikbaar gesteld van de noodkopers maar het OCMW betaalt rechtstreeks aan de aannemers die de werken uitvoeren.

Deze financiële tussenkomst levert de gezinnen een mooie financiële besparing op hun energiefactuur op en een verbetering van de woonkwaliteit. Bovendien zorgen we er met dit decreet voor dat de OCMW’s hun rol kunnen spelen in dit verhaal en in hun strijd tegen energiearmoede.


#Operatierenovatie
#Vlaamsklimaatfonds
#Noodkoopfonds