Opvallende cijfers inzake de Vlaamse energielening voor Oost-Vlaanderen. In tegenstelling tot de andere provincies, is het aantal aanvragen en goedkeuringen voor de energielening in Oost-Vlaanderen de voorbije jaren gestegen. Van 723 goedkeuringen in 2015 ging het naar 952 goedkeuringen in 2017. Uit de cijfers die ik opvroeg bij de bevoegde minister blijkt dat het aantal energieleningen in elke provincie blijft dalen, terwijl er in Oost-Vlaanderen een stijging vastgesteld wordt. Uiteraard ben ik tevreden over deze cijfers gezien dit aantoont dat er in onze provincie goed geïnvesteerd wordt in energiebesparende maatregelen.

Aantal energieleningen Oost-Vlaanderen

 

Aangevraagd

Goedgekeurd

2015

754

723

2016

911

871

2017

1.059

952

 

Toegekende bedragen Oost-Vlaanderen

Bedrag

2015

5.444.875,18 euro

2016

6.385.805,58 euro

2017

7.374.882,53 euro

‘De energielening blijft een goed instrument om mensen aan te zetten tot en te ondersteunen bij investeringen in energiezuinige maatregelen. We moeten energetische renovatie blijven stimuleren om ons verouderd patrimonium te verbeteren.’

Modaliteiten energielening

De energielening is er voor wie wil investeren in energiebesparende maatregelen bv. isolatie, zuinige verwarmingsinstallatie, etc. De algemene doelgroep kan een energielening afsluiten aan 2% voor maximaal 15.000 euro, terug te betalen over een periode van 8 jaar. Dit kan nog tot eind 2018. De prioritaire doelgroep (o.a. beschermde afnemers, wie recht heeft op verhoogde tegemoetkoming ziekenfonds, personen in schuldbemiddeling, etc.) kan ook na 2018 nog lenen aan 0% voor maximaal 15.000 euro, terug te betalen over 10 jaar. Tot eind 2019 kunnen bepaalde niet-commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen een energielening afsluiten aan 1% voor maximaal 15.000 euro terug te betalen over 10 jaar. Een energielening dient aangevraagd te worden bij het Energiehuis van de gemeente. Zie www.energiesparen.be/energielening