In zijn antwoord op een vraag die ik indiende over Balgerhoeke brug deelde de bevoegde minister mee dat de omgevingsvergunning voor werken aan Balgerhoeke brug op 10 oktober 2018 afgeleverd werd. Met deze werken komt er een oplossing voor de gevaarlijke situatie voor fietsers en voetgangers die op dit moment dat deel van de brug moeten gebruiken dat normaliter bedoeld is voor het autoverkeer. De aannemer is bezig met de voorbereidingswerken om zo de werken te kunnen laten starten begin 2019.

Gevaarlijke situatie voor fietsers en voetgangers

Balgerhoeke brug is een brug over het Schipdonkkanaal, gelegen op de grens van de gemeenten Maldegem en Eeklo. Deze brug wordt veel gebruikt door fietsers en voetgangers. Reeds geruime tijd is het aparte deel van de brug voor fietsers en voetgangers afgesloten en dienen zij het deel van de brug te gebruiken dat normaliter voor het autoverkeer dient. Hierdoor ontstaan geregeld gevaarlijke situaties.

Naar aanleiding van het uitblijven van noodzakelijke werken aan de brug stelde ik hieromtrent een vraag aan de bevoegde minister Ben Weyts.

In zijn antwoord deelde de minister mee dat de omgevingsvergunning voor werken aan de brug op 10 oktober 2018 afgeleverd werd. De aannemer is momenteel bezig met de voorbereidingswerken om zo de werken te kunnen laten starten begin 2019. De geraamde duurtijd van de werken bedraagt zo’n 2 maanden. De planning van de werken ziet er als volgt uit:
• Week van 7 januari 2019: afbraak bestaande passerelle en gieten van beton voor de aanpassing van de landhoofden. Deze werken zouden ongeveer 1 week in beslag nemen;
• 6 weken uitharden van het beton;
• Week eind februari 2019: opbouw nieuwe passerelle, d.w.z. bestaande betonnen liggers worden vervangen door I-liggers met houten beplanking.

De kostprijs is geraamd op 150.000 euro.

'Eindelijk komt er schot in de zaak en zal men in het voorjaar van 2019 starten met de werken. Op die manier zal de brug opnieuw verkeersveiliger worden.'