Dynamiek op elektriciteits- en gasmarkt blijft hoog

26-03-2014

‘In 2012 gebeurde er heel wat op de energiemarkt waardoor de V-test en servicecheck extreem vaak geraadpleegd werden. De cijfers in 2013 liggen een stuk lager maar het aantal klanten dat veranderde van energieleverancier bewijst dat de marktdynamiek voor elektriciteit en aardgas nog steeds hoog ligt. Klanten blijven alert voor hun energiefactuur en dat moeten we blijven stimuleren door hen alert te houden voor de V-test en de Servicecheck.’

V-test

In 2013 werd de V-test voor gezinnen 920.247 keer uitgevoerd. In 2012 was dit 2.531.415 keer. Voor bedrijven daalde het aantal uitvoeringen van 138.390 keer in 2012 naar 52.089 keer in 2013. Belangrijk hierbij op te merken is dat er in 2012 heel veel (media)belangstelling was voor energie waardoor er extreem veel gebruik gemaakt werd van de V-test. Het aantal uitgevoerde V-tests in de eerste maanden van 2013 lag nog hoog maar daalde in de laatste maanden van 2013. Desondanks bleef de marktdynamiek voor elektriciteit en aardgas zeer hoog.   

Wijzigen van leverancier

15,38% van alle energieklanten veranderde van elektriciteitsleverancier in 2013. In 2012 was dit 16,47%. Concreet komt dit neer op 504.102 gezinnen en bedrijven in 2013 ten opzichte van 534.758 in 2012. Wat aardgas betreft blijft het globale switchpercentage zo goed als stabiel: 18,69% in 2013 versus 18,89% in 2012. Opmerkelijk is dat bij de professionele klanten de marktdynamiek in 2013 wel recordniveaus bereikt. 17,73% in 2013 versus 15,56% voor elektriciteit en 21,96% versus 20,10% voor aardgas. In concrete cijfers komt dit neer op 99.455 bedrijven die in 2013 van elektriciteitsleverancier wijzigden ten opzichte van 88.536 in 2012. Voor aardgas: 62.543 in 2013 versus 52.402 in 2012. 

Servicecheck

In 2013 werd de servicecheck 153.907 keer uitgevoerd. In 2012 was dit 419.875 keer. Volgens de resultaten van de enquêtes van de Vlaamse Regulator voor de Energie- en Gasmarkt (VREG) is de overgrote meerderheid van de klanten tevreden over de dienstverlening van de energieleveranciers. Dit is wellicht de verklaring voor de daling van het gebruik van de servicecheck ten opzichte van het uitzonderlijke jaar 2012.

Info: http://www.vreg.be/