Cijfers energiearmoede Meetjesland

18-08-2014

Vlaams Regeerakkoord

In het Regeerakkoord van de Vlaamse Regering voor de periode 2014-2019 wordt letterlijk verwezen naar deze materie: ‘de middelen voor de energiescan worden geheroriënteerd naar maatregelen die energiearmoede aan de bron aanpakken, met een sterke operationele rol voor sociaal economieprojecten. We verminderen de energiearmoede aan de bron via een lager verbruik en zetten prioritair in op energiebesparende maatregelen, met behoud van de minimale levering van aardgas en elektriciteit. We zorgen voor verhoogde energiepremies voor de beschermde afnemers. Het sociale dakisolatieprogramma wordt versterkt en een bijkomende sociaal programma voor hoogrendementsglas en spouwmuurisolatie wordt opgestart.’

Daarnaast voorziet het nieuwe regeerakkoord in de afschaffing van de 'gratis' kWh elektriciteit omdat deze gratis maatregel de oorspronkelijk bedoelde sociale en ecologische doelstellingen niet haalt en de meest kwetsbare gezinnen moeilijk bereikt. 

Elektriciteit

Eind 2011 waren in het Meetjesland 72.570 huishoudens aangesloten op het elektriciteitsnet. Op dat moment waren er 982 budgetmeters ingeschakeld terwijl er 273 afgesloten huishoudelijke toegangspunten waren. 

Eind 2013 was het aantal huishoudens dat aangesloten is op het elektriciteitsnet gestegen tot bijna 73.000 afnemers. Er waren toen iets meer dan 1.000 ingeschakelde budgetmeters en meer dan 400 afgesloten huishoudelijke toegangspunten. Dit laatste is een sterke stijging ten opzichte van eind 2011.

Aardgas

Eind 2011 waren er in het Meetjesland zo’n 37.600 huishoudens aangesloten op het aardgasnet. Er waren toen 451 budgetmeters ingeschakeld terwijl er bijna 200 afgesloten huishoudelijke toegangspunten waren.

Tegen eind 2013 was het aantal huishoudelijke afnemers van aardgas opgelopen tot meer dan 40.200. Het aantal ingeschakelde budgetmeters steeg naar 539 en het aantal afgesloten toegangspunten liep op tot 258.

Via onderstaande link kan u gedetailleerde cijfergegevens per Meetjeslandse gemeente raadplegen.