Bijkomende middelen voor actieve sociale huisvestingsmaatschappijen

13-12-2017

De 10 miljoen extra middelen werden onder de verschillende sociale huisvestingsmaatschappijen verdeeld op basis van hun aandeel in de investeringen in de periode 2014-2016. Over heel Vlaanderen werd 1.415 miljoen euro geïnvesteerd in nieuwbouw en renovatiewerken van sociale woningen. Volkshaard nam hiervan 3,24% voor haar rekening voor een bedrag van 45.801.252 euro en kreeg hiervoor een extra bedrag van 323.605 euro. De Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen investeerde in 2014-2016 17.919.397 euro (1,27%) en kreeg hiervoor 126.608 euro.