Aantal kandidaat-huurders Oost-Vlaamse sociale verhuurkantoren daalt

13-05-2014

Sociale Verhuurkantoren huren woongelegenheden op de private huurmarkt en verhuren die voor een redelijke prijs door aan de meest kwetsbare gezinnen. Voordeel voor de eigenaar-verhuurders is dat het SVK eigenlijk de huurder is en dus alle verantwoordelijkheden van de huurder draagt.

 

Aanbod SVK’s

Eind 2013 waren er 50 erkende SVK’s actief in Vlaanderen waarvan 9 in Oost-Vlaanderen. De Oost-Vlaamse SVK’s hebben 1.198 woongelegenheden in beheer waarvan o.a. 293 appartementen met 1 slaapkamer, 266 woningen met 2 slaapkamers, 216 appartementen met 2 slaapkamers, 132 woningen met 3 slaapkamers en 124 studio’s. ‘Het aantal woongelegenheden dat de SVK’s in beheer hebben, stijgt jaarlijks met ongeveer 10%. In 2012 en 2013 was die stijging vooral te verklaren door het nieuw erkennings-en subsidiebesluit waardoor alle SVK’s een bepaald groeipad dienen te volgen.’  

 

Kandidaat-huurders SVK’s

Eind 2011 waren er in Oost-Vlaanderen 4.712 kandidaat-huurders. Eind 2012 liep dit op tot 6.057 kandidaat-huurders. Eind 2013 was dit aantal gedaald tot 5.355. ‘De laatste jaren zijn er door de hoge huurprijzen steeds meer gezinnen die zich in moeilijke woonsituaties bevinden. Zij komen, al dan niet via allerhande welzijnsdiensten, terecht bij een SVK. Doordat de werking en de voordelen van SVK’s ook beter bekend raken bij eigenaar-verhuurders stijgt het aantal aangeboden woongelegenheden. Dit is een positieve evolutie maar er moeten nog meer inspanningen gedaan worden om het aanbod beter af te stemmen op de vraag. Dat is een grote uitdaging voor de toekomst.’