Nieuws

Tegen eind 2015 wil minister Crevits de onderhoudsachterstand op de autosnelwegen wegwerken. De afgelopen jaren werden al veel…

Lees meer

Betrouwbare waterstandgegevens en voorspellingen zijn cruciaal om overstromingsschade zoveel mogelijk te beperken. Die…

Lees meer

‘Vier-punten-isolatietest’ Om gezinnen te overtuigen om verschillende maatregelen te nemen, is er nu de campagne ‘Ga voor een…

Lees meer

Nieuwe regelgevingVoortaan wordt duidelijk gedefinieerd in welke zeer uitzonderlijke gevallen mag worden afgesloten en dit met…

Lees meer

Waarnemend burgemeester van Aalter Patrick Hoste kijkt uit naar de werken. ‘De onteigeningen in dit kader lopen al een paar jaar…

Lees meer

Bevoegd minister Muyters laat nu weten dat de impact op de landbouw onderzocht wordt vooraleer een planvoorstel voor discussie…

Lees meer

Door deze ontvoogding vervalt de adviesvereiste van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar. Hierdoor kunnen bepaalde…

Lees meer

'De kleinhandel, de horeca en andere commerciële voorzieningen spelen een onmisbare rol in het economisch weefsel van Vlaanderen…

Lees meer

De subsidie wordt berekend op basis van het aantal inwoners en de onbebouwde oppervlakte uitgedrukt in hectare van de gemeente…

Lees meer

Verhoogde premie voor muur en glasOp dit moment was er al een premie van 6 euro per vierkante meter voor wie zijn spouwmuren…

Lees meer