Nieuws

Ze bundelde oplossingsvoorstellen in een conceptnota en wil op basis daarvan de discussie aangaan met het oog op een decretale…

Lees meer

DekkingsgraadSociale Verhuurkantoren huren woningen op de private huurmarkt en verhuren die tegen een redelijke prijs door aan…

Lees meer

Uit de VMM-waterpeiling blijkt dat de Vlaming van oordeel is dat:wie meer verbruikt, naar verhouding meer moet betalener…

Lees meer

Over heel Vlaanderen maken vrouwen in bijna 6 op 10 sociale huisvestingsmaatschappijen geen derde uit van het totaal aantal…

Lees meer

Eigen woningbezit neemt niet langer toeNa een decennialang aanhoudende groei van het eigen woningbezit is het aandeel…

Lees meer

http://www.maldegem.be/wegenwerken/#n499

Lees meer

VerkoopcijfersDe cijfers inzake het kooprecht per provincie zien er als volgt…

Lees meer

Tieners'Met deze voorstelling willen we de vierdejaars van de Maricolen en het Atheneum bewustmaken van de risico’s en gevaren…

Lees meer

In onderstaande tabel ziet u de gemiddelde hoeveelheid CO2 die een inwoner van de betreffende gemeente uitstootte in 2012.

Lees meer

Herstellen van wegdek in Maldegem (nu tot half maart 2015)De aannemer vervangt alle kapotte betonplaten in functie van meer…

Lees meer

ProbleemDe Habitat- (1979) en Vogelrichtlijn (1992) bepalen dat elke Europese lidstaat de noodzakelijke maatregelen moet nemen…

Lees meer