Nieuws

Bedankt!

29-05-2019

De stemmen zijn geteld, de kiezer heeft beslist. Graag wens ik mijn 9.935 kiezers te bedanken. Dank aan allen voor de steun en…

Lees meer

Ik leidde mijn 2.000ste bezoeker rond in het Vlaams Parlement! Die eer kwam toe aan KWB Maldegem. Ik zette het bestuur van KWB…

Lees meer

Vandaag ontving ik het 5de en 6de leerjaar van het BSGO De Driesprong uit Maldegem in het Vlaams Parlement. Ik verwelkomde de…

Lees meer

Op woensdag 24 april keurde de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement mijn resolutie goed betreffende noodzakelijke…

Lees meer

Om sociale huisvestingsmaatschappijen te stimuleren tot het renoveren van sociale woningen, kunnen zij middelen aanvragen uit…

Lees meer

De Vlaamse Regering keurde de opstart goed van de plaatsingsprocedure met de selectieleidraad van het DBFM-project ‘Ombouwen R4…

Lees meer

Op donderdag 2 mei organiseert het Agentschap Wegen en Verkeer in samenwerking met het gemeentebestuur een infomoment over de…

Lees meer

Maldegem krijgt vanuit Vlaanderen een stevige financiële duw in de rug voor de aanleg van nieuwe rioleringen. Het gaat om maar…

Lees meer

Vijf Meetjeslandse gemeenten ontvingen in 2018 subsidies uit het Vlaams Fonds ter stimulering van (groot-)stedelijke en…

Lees meer

Gisteren keurde het Vlaams Parlement een decreet van de meerderheid goed waardoor OCMW’s de mogelijkheid krijgen om budgetten…

Lees meer

De verzekering gewaarborgd wonen verzekert mensen die een hypothecaire lening afsluiten tegen inkomensverlies door plotse…

Lees meer

Naar jaarlijkse traditie bracht de leerlingenraad van VBS De Kleiheuvel een bezoek aan het Vlaams Parlement. Ik ontving hen in…

Lees meer