9 Meetjeslandse besturen keuren regionaal woonplan goed

19-02-2014

Het planproces

De aanzet naar het huidig woonkader is reeds in 2011 gegeven, bij de evaluatie van het vorige Intergemeentelijk Woonkader voor de periode 2006 tot en met 2010. Het vorige intergemeentelijk woonkader werd geëvalueerd door de gemeenten, OCMW’s en heel wat woon- en welzijnsactoren. Op basis van deze evaluatie, de wettelijke opdrachten die gemeenten hebben, gegevens over de regionale woonsituatie en gedeelde uitdagingen werden vier beleidsprioriteiten naar voor geschoven: woonkwaliteit, energiebesparing, grond- en pandenbeleid en doelgroepenbeleid. In een intergemeentelijk overleg werd midden 2013 een eerste ontwerp van woonkader opgemaakt dat voorgelegd werd aan de schepencolleges en gemeentediensten. Op basis van de reacties werd in september 2013 een definitief voorstel van woonkader opgemaakt, dat de goedkeuring kreeg van de negen gemeentebesturen.

Het Intergemeentelijk Woonkader werd voorbereid door het beheerscomité van Interlokale Vereniging Wooncentrum Meetjesland, bestaande uit Luc De Meyer (gemeente Aalter), Annie Cuelenaere (gemeente Assenede), Bob D’Haeseleer (stad Eeklo), Wim De Waele (gemeente Kaprijke), Fredy Tanghe (gemeente Knesselare), Valerie Taeldeman (gemeente Maldegem en voorzitter), Johan Francque (gemeente Sint-Laureins), Inge De Graeve (gemeente Waarschoot), Martine Gyssels (gemeente Zomergem), Luc Joos (SOM vzw).

De inhoudelijke keuzes

De negen gemeenten zetten de volgende vier strategische doelstellingen voorop:
• Meetjeslandse gezinnen wonen in een kwaliteitsvolle woning en kwaliteitsvolle woonomgeving
• Meetjeslandse gezinnen wonen energiezuinig
• Het Meetjesland voert een actief grond- en pandenbeleid
• Het Meetjeslands woonbeleid houdt rekening met verschillende doelgroepen

Om deze doelstellingen na te streven, voorziet het woonkader telkens een aantal concrete doelstellingen en acties. Een aantal doelstellingen zijn in elke gemeente afzonderlijk te realiseren, een aantal doelstellingen zijn intergemeentelijk te realiseren. Een gedetailleerd overzicht van alle doelstellingen en acties vindt u in het intergemeentelijk woonkader zelf. De ambities in het woonkader zijn ernstig, maar realistisch. Het intergemeentelijk woonkader uitvoeren kan, maar zal een bestendige aandacht vragen van de gemeenten en haar partners.