23 werven goed voor 137km vernieuwde autosnelweg

12-02-2014

Tegen eind 2015 wil minister Crevits de onderhoudsachterstand op de autosnelwegen wegwerken. De afgelopen jaren werden al veel inspanningen geleverd om de wegen in goede staat te brengen en de voorbije 6 jaar is de toestand van de autosnelwegen er elk jaar op verbeterd. De planning van de 23 grote werven met hinder op de autosnelwegen wordt o.a. gebaseerd op de meetgegevens uit het Rapport Toestand van het Wegennet. Daaruit bleek dat de provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen de grootste onderhoudsachterstand hebben. Daarom worden in deze provincies het grootst aantal kilometers snelweg vernieuwd: 39,2 in Oost-Vlaanderen en 52,43 in Antwerpen. 15 van de 23 aangekondigde werven starten al dit voorjaar. 6 voorjaarswerven lopen ook nog door tijdens de zomermaanden.

Een overzicht van de 23 werven per provincie:
Antwerpen: 5 werven
• E19: structureel onderhoud asfalt en aanleg spitsstrook van 8 km tussen knooppunt Antwerpen Noord en afrit St. Job (richting Nederland)
• N49/E34: structureel onderhoud asfalt t.h.v. Zwijndrecht en Melsele (richting Antwerpen)
• E34: structureel onderhoud asfalt tussen Oelegem en Zoersel (beide richtingen)
• E17: structureel onderhoud asfalt van R1 tot Kruibeke (richting Gent) en op de R1 van Kennedytunnel tot Antwerpen-West
• E313: structureel onderhoud asfalt t.h.v. Westerlo, Geel, Laakdal, Meerhout (richting Antwerpen)

Oost-Vlaanderen: 5 werven
• E17: herstelling brug over Vervaenestraat t.h.v. Gentbrugge (richting Antwerpen)
• E40: structureel onderhoud asfalt tussen St. Denijs-Westrem en Aalter (richting Brussel)
• B401: sanering viaduct in Gent
• E17: structureel onderhoud asfalt tussen complex Sint–Niklaas en complex Haasdonk (richting Antwerpen)
• R2: sanering Beverentunnel in Beveren (richting Beveren)

Vlaams-Brabant: 3 werven
• A12: vernieuwen bruggen t.h.v. Londerzeel
• E314: brugherstelling t.h.v. Brusselsesteenweg (N2) Herent
• R22-R0: project Woluwelaan in Machelen

West-Vlaanderen: 7 werven
• A14/E17: afbraak douanegebouwen (parking Rekkem) en herinrichting snelweg en afbraak douanegebouwen t.h.v. Menen
• A17/E403: herstellen schade aan brug t.h.v. Oekene
• R8: vernieuwen toplaag en waar nodig 1ste onderlaag in Kortrijk
• A17/E403: structureel onderhoud asfalt tussen Brugge en Torhout (richting Kortrijk) (fase1)
• A17 & A19: structureel onderhoud beton t.h.v. Kortrijk (beide richtingen)
• A17/E403: structureel onderhoud asfalt tussen Torhout en Brugge (richting Brugge) (fase 2)
• A18/E40: structureel onderhoud asfalt tussen Oostduinkerke en Veurne (richting Frankrijk)

Limburg: 3 werven
• E313/E314: geluidsschermen Klaverblad Lummen
• E314: plaatsen geluidsschermen t.h.v. Westlaan in Heusden-Zolder
• E313: structureel onderhoud asfalt tussen Lummen en Hasselt (richting Hasselt) en aanpak in- en uitvoegstroken tussen verkeerswisselaar Lummen en complex 26bis in Zolder (richting Hasselt)

Daarnaast zijn er nog 4 werven die maar enkele dagen zullen duren. Het gaat om werken die enkele dagen zullen duren maar wel hinder zullen veroorzaken. Dit voorjaar wordt ook de 3de spitsstrook in Vlaanderen aangelegd op de E19 tussen Antwerpen Noord en Sint Job. Om de hinder voor de weggebruikers zoveel mogelijk te beperken werd er uitvoerig overleg gepleegd met verschillende partners en wordt er een grootschalige mediacampagne op poten gezet.

 

Dynamisch verkeersmanagement

Minister Crevits wil de autosnelwegen niet alleen sterker maken maar ook slimmer. Daarom maakt ze ook dit jaar verder werk van dynamisch verkeersmanagement. Deze systemen geven de weggebruiker dynamisch routeadvies, informatie over incidenten en obstakels en voorkomen kopstaartaanrijdingen door tijdig voor files te waarschuwen.

 

Minder hinder

De uitvoering van wegenwerken kan niet zonder enige hinder te veroorzaken. Alles wordt in het werk gesteld om de hinder tot een minimum te beperken. Dat gebeurt in een aantal gevallen door enkel ’s nachts te werken, of door 24 op 24 uur en 7 dagen op 7 te werken. Daarnaast streeft het Agentschap Wegen en Verkeer er naar om steeds zoveel mogelijk, eventueel versmalde, rijstroken beschikbaar te houden voor de weggebruiker. Telkens wordt de mogelijke hinder zorgvuldig onder de loep genomen.

 

Mobiele flitspaal sensibiliseert

In 2013 werd de mobiele flitspaal ingezet in 11 verschillende werfzones. Het inzetten van de mobiele flitspaal heeft een sensibiliserend effect op de weggebruiker. Daarom zal deze flitspaal ook in 2014 verder worden ingezet op minstens 17 locaties om de veiligheid van de wegenarbeiders en de weggebruikers te verhogen.

 

Mediacampagne

Naast goede coördinatie en overleg met belangrijke partners op gebied van mobiliteit is ook tijdige en goede communicatie essentieel om de hinder voor weggebruikers te beperken. Het Agentschap Wegen en Verkeer voerde een uitgebreid onderzoek naar de impact van de mediacampagne over de grote werven in 2011, 2012 en 2013. Op basis van deze evaluatie wordt jaar na jaar de campagnestrategie bijgestuurd om het bereik en de impact te verhogen. De resultaten van de evaluatie van de mediacampagne zijn steeds zeer positief. De campagne slaagde er vorig jaar in om meer dan de helft van de weggebruikers te informeren over de komende werken. Na de campagne gezien te hebben gaf 70% van de weggebruikers aan dat ze hun verplaatsingsgedrag willen aanpassen om de hinder van de werken voor zichzelf te beperken. Op basis van de resultaten van deze evaluatie zal er ook voor de grote werken in 2014 een mediacampagne met krantenadvertenties, radiospots, affiches en sociale media op poten worden gezet. Hierdoor kunnen weggebruikers hun verplaatsingsgedrag aanpassen om zo de hinder van de werken tot een minimum beperken.