1000ste bezoeker rondgeleid in Vlaams Parlement

08-04-2014

De groepen die ik reeds rondleidde zijn divers: Femma-afdelingen, OKRA-groepen, klassen uit verschillende scholen, etc. De rondleidingen pas ik altijd een beetje aan aan de samenstelling van de groep. ‘Als het gaat om leerlingen van de lagere school, breng ik het verhaal over het Vlaams Parlement natuurlijk anders dan als het om volwassenen gaat. Maar elke keer opnieuw geniet ik van het rechtstreeks contact en ik ben er ook van overtuigd dat dat een toegevoegde waarde biedt. Ik hoop dan ook dat ik deze rondleidingen en persoonlijke contacten in de toekomst kan verderzetten.’