De werken aan de Coupure Rechts liggen momenteel al een tijdje stil. Tijdens de werken bleek dat de boomwortels meer vergroeid zijn met de huidige riolering dan was ingeschat. De werken lopen hierdoor vertraging op, met groot ongemak voor de buurt tot gevolg.

Fractievoorzitter Stijn De Roo stelde hierover volgende vragen aan de bevoegd schepen:

  1. Is er reeds een oplossing gevonden voor de vernieuwing van de riolering met behoud van de bomen? Zo ja, welke? Zo nee, wanneer mogen we een oplossing verwachten?
  2. Wanneer zouden de werken aan de Coupure terug hervat kunnen worden? Wat is de huidige planning en timing?

Schepen Watteeuw antwoordde:

"Op 26 september 2022 zijn de werken op de Coupure Rechts gestart. De Stad Gent, De Lijn en FARYS vernieuwen er tussen de Rozemarijnbrug en de Contributiebrug het rioleringsstelsel, het wegdek, de trambedding, de voetpaden en het fietspad.  In voorbereiding op deze werken werden heel wat inspanningen gedaan om de beschermde bomen zoveel mogelijk te sparen. Zo werd het ontwerp van deze werken o.m. begeleid door een European Tree Technician (ETT) met deskundig advies. Bij de eigenlijke graafwerken voor aanleg van de riolering hebben de diensten inderdaad vastgesteld dat de boomwortels meer zijn vergroeid met de bestaande riolering. 

De aannemer heeft samen met Farys een oplossing uitgewerkt, waarvoor het Agentschap Onroerend Erfgoed ook zijn goedkeuring gaf: de riolering zal over bijna het volledige traject geperst worden waardoor we grotendeels onder het wortelpakket blijven. Het huidige voorstel zal dus meer wortel sparend zijn. We doen hiervoor dus zeer grote inspanningen.  We kunnen de risico’s voor de beschermde bomen echter niet volledig uitsluiten (o.a. ter hoogte van de persputten). Een European Tree Technician (ETT) blijft de werken van nabij opvolgen. In het gedeelte van Contributiestraat tot Akkerstraat, waar de aansluiting met de bestaande riolering moet gebeuren, wordt de riolering in open sleuf-techniek uitgevoerd zoals initieel voorzien was. De ETT en het Agentschap Onroerend Erfgoed gaven hiervoor ook hun toestemming.  

De werken in Coupure Rechts zijn na het kerstverlof hervat. Volgens de planning van de aannemer zullen ze klaar zullen zijn tegen juni 2024. Deze planning wordt momenteel nog verfijnd. Eenmaal definitief, zullen de bewoners ook op de hoogte gebracht worden van de nieuwe fasering."