Steeds vaker komen gevallen van cybercriminaliteit bij ondernemingen in het nieuws. Digitalisering en intensiever gebruik van internettoepassingen kunnen diensten en bedrijven performanter maken, maar die medaille heeft ook een keerzijde, vaak met ernstige financiële en economische gevolgen.

We lezen in de media steeds meer over ransomware, phishing en andere digitale aanvallen.

Het is van groot belang dat onze bedrijven hun cyberveiligheid up-to-date houden, maar dat is niet altijd vanzelfsprekend. VLAIO (Agentschap Innoveren en Ondernemen) wil bedrijven daarin ondersteunen en heeft een aanbod gericht op bedrijven.

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (CD&V) ondervroeg bevoegd minister Hilde Crevits (CD&V) over deze problematiek.

Op de vragen van De Roo antwoordde de minister:”In 2019 werd in Vlaanderen reeds een beleidsplan cyberveiligheid opgestart. Dit beleidsplan waarvoor jaarlijks circa 20 MEUR wordt vrijgemaakt bestaat naast een onderzoeksluik ook uit een implementatieluik (9MEUR/jr) dat gericht is op het verhogen van de cybersecurity-maturiteit bij de Vlaamse ondernemingen. Daarnaast worden binnen dit beleidsplan ook middelen (3MEUR/jr) met als doel de opleiding en de bewustmaking rond cyberveiligheid te verhogen.

Om deze doelstelling bij de bedrijven te bereiken, hanteert VLAIO een trechtermodel. Met deze aanpak worden ondernemingen via inspireren, sensibiliseren en informeren over het belang van cyberveiligheid aangezet om verdere actie te ondernemen in hun eigen onderneming. Deze vervolgactie kan afhankelijk van de onderneming de vorm aannemen van een coachings- of begeleidingstraject, deelname aan een collectief traject, het opstarten van een implementatie-traject, tot het opstarten van een onderzoeks- of ontwikkelingsproject. In de praktijk is het uiteraard mogelijk dat ondernemingen niet de hele funnel doorlopen. VLAIO stemt ook regelmatig af met het Center for Cybersecurity Belgium (CCB) en is ook actief betrokken bij de Cybersecurity Coalition.

Er werden sinds de opstart in januari 41 CS-verbetertrajecten aangevraagd. Wegens de trage opstart werden begin september de instapdrempel verder verlaagd. In november zal via een brede communicatiecampagne het instrument nog bijkomend onder de aandacht gebracht worden. In 2022 zal een programmareeks volgen gericht op kmo’s via Kanaal-Z.

Met de eerste schijf van 4MEUR die vrijgemaakt werd voor de CS-verbetertrajecten verwachten we een 300-tal Vlaamse kmo’s te bereiken.

Het Vlaamse ecosysteem van CS-technologieaanbieders is niet zo uitgebreid. Het gaat echter stuk voor stuk over sterke bedrijven met een groot groeipotentieel. Denk hierbij aan bijvoorbeeld Phished, Guardsquare, Nexauth, Secure Code Warrior, Sweepatic, … Deze bedrijven werden de voorbije jaren bij de ontwikkeling van hun technologieën ondersteund door VLAIO, maar ook PMV. Nieuwe spelers zullen ook in de toekomst op ondersteuning vanuit de Vlaamse overheid kunnen rekenen. Naast de productieontwikkelaars zijn er echter een groot aantal dienstenleveranciers die klaar staan om de meeste innovatieve CS-technologieën te implementeren bij de Vlaamse bedrijven met als doel de CS-maturiteit van deze bedrijven te verhogen.”

Stijn De Roo: “Vlaanderen investeert terecht jaarlijks 20 MEUR in cyberveiligheid voor ondernemingen en dit zowel in onderzoek, in implementatie gericht op het verhogen van de cybersecurity-maturiteit als in opleiding en bewustmaking rond verhoging van de cyberveiligheid.

Het is positief dat via een brede communicatiecampagne de CS-verbetertrajecten extra onder de aandacht worden gebracht.

Ook de ondersteuning door VLAIO van CS-technologieaanbieders voor de ontwikkeling van hun technologieën is toe te juichen.

Cyberveiligheid up-to-date houden is een belangrijke uitdaging voor onze bedrijven. Enkel zo kunnen cyberaanvallen voorkomen worden."