Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) ondervroeg bevoegd minister Jo Brouns (cd&v) over de cybersecurity (CS) van onze Vlaamse bedrijven en de ondersteuning daarbij van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO).

Op de vragen van De Roo antwoordde de minister: “Op dit ogenblik werd bij 98 Vlaamse kmo’s een CS-verbetertraject opgestart. Het gaat hierbij in 22 gevallen om een lightversie. 2 van de opgestarte trajecten hebben betrekking op een maatwerkbedrijf waarvoor de kmo-definitie niet van toepassing is. Voor deze opgestarte verbetertrajecten werd in totaal 1,5 miljoen euro steun toegekend.

Twee trajecten werden door VLAIO stopgezet omdat ex post werd vastgesteld dat de onderneming toch niet voldeed aan de kmo-definitie.

Het verhoogd steunpercentage voor cyberveiligheid binnen de kmo-portefeuille werd sinds de invoering (13/9/2021) door 163 kmo’s gebruikt (voor een steunbedrag van ongeveer 200.000 euro). Het gaat hierbij om respectievelijk 25% en 75% advies en opleiding.

Wat het aantal technologiebedrijven met een CS-productaanbod betreft: we beschikken niet over een exhaustief overzicht van de Vlaamse ondernemingen met een CS-productaanbod. VARIO kwam in een recent adviesrapport (Strategische analyse van de waardeketen cybersecurity in het kader van IPCEI) tot een lijst van 80 in Vlaanderen gevestigde bedrijven die cybersecurityproducten en -diensten produceren en aanbieden.

Vanuit het VLAIO-portfolio inzake innovatiesteun werd sinds 2020 aan 17 bedrijfsprojecten (waarbij 28 unieke Vlaamse bedrijven betrokken zijn) steun toegekend voor projecten met een zeer sterke link naar cyberveiligheid. Binnen de innovatieve starterssteun werd zowel in 2021 als in 2022 telkens één startend bedrijf met een CS-oplossing ondersteund.

Volgens een recente studie van Agoria zijn er in België 441 ondernemingen actief in cybersecurity, waarvan 233 in Vlaanderen. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt naar het aantal dienstverleners. Er is evenmin een exhaustief overzicht beschikbaar van deze laatste groep. In de eerder vermelde VARIO-studie werd er melding gemaakt van minstens 80 Vlaamse ondernemingen die cybersecurityproducten en -diensten produceren en aanbieden en minstens 40  systeemintegratoren en adviseurs. Daarnaast zijn er tal van IT-integratoren die ook CS-diensten aanbieden.

In het kader van het raamcontract voor uit van de CS-verbetertrajecten werden er 9 CS-dienstverleners door VLAIO geselecteerd. De overige dienstverleners hebben de mogelijkheid om zich te laten accrediteren voor de kmo-portefeuille.”

Stijn De Roo: “Uit de cijfers valt op dat Vlaamse bedrijven steeds meer aandacht hebben voor cybersecurity, en dat is een noodzaak.

Toch moet het aantal ondernemingen dat een verbetertraject opzet verder omhoog. Bedrijven mogen niet wachten op een hack of een inbraak vooraleer ze actie ondernemen!”