In 2021 wordt meer dan 2 miljoen euro vrijgemaakt voor de Groenpool Vinderhoutse Bossen. Dat blijkt uit een vraag van Stijn De Roo, Vlaams volksvertegenwoordiger en fractievoorzitter CD&V in de Gentse gemeenteraad aan minister van Omgeving Zuhal Demir. Voor grondaankoop is 1 miljoen euro voorzien, voor de inrichting van het "portaal Leeuwenhof" ca. 700.000 euro en voor bosaanplant 350.000 euro. In 2021 wordt 41 ha (ca. 80 voetbalvelden) bijkomend bos gerealiseerd.

De start van de werken aan het "portaal Leeuwenhof" wordt verwacht in maart-april van 2021. Het bestek voorziet in een uitvoeringstermijn van 120 werkdagen. Momenteel worden de nodige subsidies opgevraagd bij de verschillende financierende partners: De Vlaamse Landmaatschappij, Agentschap Natuur en Bos, Agentschap Wegen en Verkeer en stad Gent. Het totaalbudget van deze opdracht bedraagt 704.000 euro.

Stijn De Roo: "Tijdens beide lockdowns was het vaak over de koppen lopen in de Vinderhoutse Bossen, wat de nood aan bereikbare en bewandelbare natuur aantoont. In 2021 wordt fors geïnvesteerd in deze groenpool. Het portaal Leeuwenhof zal een meerwaarde zijn, o.a. door een verbinding met het fietspad van de R4, een picknickzone en ontdekkingspaadjes. Tegelijk blijft Vlaanderen aandacht hebben voor een gefaseerde realisatie, rekening houdend met de actieve landbouwers in het gebied."

De totale oppervlakte van groenpool Vinderhoutse Bossen is 263 ha. De Vlaamse Landmaatschappij heeft momenteel 82 ha in eigendom die na inrichting worden overgedragen aan het Agentschap Natuur en Bos. De stad Gent en Natuurpunt hebben respectievelijk 33 ha en 35 ha in eigendom. Natuurpunt kreeg hier in 2018 aankoopsubsidies van de Vlaamse overheid ten bedrage van ca. 850.000 euro voor.

In de huidige legislatuur zal de Vlaamse Landmaatschappij nog instaan voor een minnelijke verwerving van 22 ha, waarvan voor 17 ha reeds een verkoopbelofte is getekend. Van het onteigeningsbesluit 1e fase (72 ha) werd reeds 65 ha minnelijk verworven. Indien er geen minnelijk akkoord komt voor de resterende 7 ha, zal hiervoor een gerechtelijke procedure worden opgestart. De middelen voor de verwerving worden voorzien vanuit het boscompensatiefonds.

Het inrichtingsplan van deze groenpool voorziet in een gefaseerde realisatie, waarbij de verwerving van de landbouwgronden geleidelijk loopt, rekening houdend met oa de leeftijd van de nog actieve landbouwers. Er werden ook gronden geruild (27 ha) en er is nog 16 ha ruilgrond beschikbaar. Op die manier wordt de impact op landbouw gemilderd.

    Een cookie is een klein bestand dat door de server van CD&V wordt uitgestuurd en geplaatst op de harde schijf van jouw computer, tablet, GSM of ander apparaat waarmee je onze website bezoekt. In de cookies wordt informatie opgeslagen. 

    Het gebruik van cookies heeft allerhande doelstellingen. Sommige cookies worden gebruikt om de website en de daarop aanwezige informatie of diensten te kunnen verstrekken. Andere worden gebruikt om het bezoek aan onze website aangenamer of gemakkelijker te maken. Nog andere zijn bedoeld om het gebruik van de website te analyseren of om jou gerichte reclame te sturen. Cookies die omwille van technische of beveiligingsredenen noodzakelijk zijn, plaatsen we in ieder geval. 

    Door op “Ik ga akkoord” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor al deze doeleinden. U kan evenwel uw cookievoorkeuren regelen via de knop “Voorkeuren instellen”.