Er wordt sinds 2019 een studie uitgevoerd naar de bestaande zuidelijke havenverbinding in Gent met de provincie als opdrachtgever en met medewerking van het Vlaamse Gewest en de stad Gent. Die studie moet de mobiliteit in het zuiden van de Gentse haven in kaart brengen en moet onderzoek doen naar de optimalisatie van de bestaande zuidelijke verbindingen en infrastructuren tussen de west- en oostkant van het havengebied, in afwachting van een definitieve oplossing voor de zuidelijke havenverbinding (bijvoorbeeld de Sifferverbinding).

Op de vragen van Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) over de vervolgstappen die al gezet zijn m.b.t. de resultaten van de studie antwoordde de minister: “Er werd beslist om een eerste vervolgstudie op te zetten voor het ruimtelijk ontwerpend onderzoek inzake de ligging en inplanting van het wegennet en de spoorwegen aan de Vliegtuiglaan (op maaiveld of verhoogd). Deze studie zal in het voorjaar van 2023 worden aanbesteed door het projectbureau Gentse Kanaalzone. En er zal ook een studie worden aanbesteed voor het verleggen van de gewestweg in de wijk Meulestede van de  New Orleansstraat naar de Port Arthurlaan.

Er zijn nog geen exacte timingen of budgetten gedefinieerd voor de vervolgstappen en ingrepen.

De volgende studies werden voorzien:

  • ruimtelijk ontwerpend onderzoek voor het knooppunt Vliegtuiglaan- Koopvaardijlaan en spoorwegennet, geraamd budget van 240.000 euro, aan te besteden in 2023
  • technische studie voor het verleggen van de gewestweg N456 in de wijk Meulestede, geraamd studiebudget 150.000 euro
  • studie voor de herinrichting van de Zeeschipstraat tussen de Meulestedebrug en de R4-west
  • studie voor de verdere herinrichting van het knooppunt N424 met Motorstraat en Singel.”

Stijn De Roo: “De geplande studies en de resultaten ervan zijn een belangrijke basis voor de plannen om de mobiliteit in het Gentse havengebied te optimaliseren.”