De Kapiteinstraat in Wondelgem is een drukke baan met rijverkeer uit twee richtingen zonder enige voorziening voor fietsers. Buurtbewoners geven aan dat de snelheidslimiet van 50 km/uur regelmatig genegeerd wordt door vrijwel alle gemotoriseerde voertuigen. Daarnaast is er ook veel sluipverkeer van vrachtwagens die de file aan het kruispunt van de Zeeschipstraat met de R4 willen ontwijken. Dit zorgt voor veel overlast voor de buurtbewoners en schept onveilige verkeerssituaties.

Ouders uit de buurt durven hun kinderen niet met de fiets naar school sturen wegens te gevaarlijk. De Kapiteinstraat maakt nochtans deel uit van het Gentse fietsroutenetwerk, waar de straat gelabeld staat als een ‘lokale verbindingsroute voor fietsers'.

Daarom stelde fractievoorzitter Stijn De Roo hierover vragen aan bevoegd schepen Watteeuw.

- Hij wilde in de eerste plaats weten wat de planning en timing is om de verkeersveiligheid in de Kapiteinstraat aan te pakken.

- Daarnaast vroeg hij welke maatregelen reeds op korte termijn genomen kunnen worden om zowel de overdreven snelheid als het sluipverkeer aan te pakken.

- Tot slot stelde hij ook de vraag welke maatregelen reeds op korte termijn genomen kunnen worden om de straat veiliger te maken voor de fietsers en de actieve weggebruiker in het algemeen.

Hieronder vindt u het antwoord van de schepen:

"De volgende stappen staan op de planning:

Invoering van de zone 30 Wondelgem Zuid/Centrum: invoering gepland voor eerste helft van 2022. Het invoeren van een zone 30 gaat gepaard met voor - en nametingen. De Kapiteinstraat zal dus zeker bij de geselecteerde straten behoren en het zal vrij snel duidelijk worden of de zone 30 effectief wordt nageleefd, of of er extra maatregelen nodig zijn.

Voor de straat is een heraanlegdossier opgestart waarvan uitvoering in 2025 is voorzien, en binnen dit dossier is 30km/u reeds als ontwerpsnelheid vastgelegd.  

Voorafgaand aan de heraanleg wordt ook nog bekeken welke fietsinfra er moet komen, al dan niet in combinatie met schrapping van een deel van het parkeren. Afhankelijk van het respecteren van de startdatum van de werken plannen we in 2023 tijdelijk fietssuggestiestroken in afwachting van de heraanleg.  Het ontwerp hiervoor wordt nog opgemaakt.

Los van bovengenoemde processen kan ook het geplande wijkmobiliteitsplan een impact hebben op de toekomst van deze straat, specifiek met betrekking tot het aandeel sluipverkeer.  

Voor patsergedrag, een problematiek die ruimer gaat dan deze straat alleen, moeten we rekenen op de politiecontroles terzake."