Tijdens zijn tussenkomst op de aanpassing van de meerjarenbegroting is CD&V-fractieleider Stijn De Roo verder ingegaan  in op de talloze vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties die hun steentje hebben bijgedragen in het bestrijden van de gevolgen van de coronacrisis. Zoals geweten raakt de pandemie de zwakkeren in onze samenleving het hardst. Tal van reeds bestaande organisaties, nieuw opgerichte organisaties en individuen engageerden zich om een antwoord te bieden op de ergste gevolgen van de crisis. Zo was er bijvoorbeeld het Gents solidariteitsfonds voor moeilijke tijden, die de afgelopen maanden verschillende acties op poten heeft gezet. Of alle vrijwilligers die zich spontaan aanmeldden bij de stadsdiensten om coronabuddy te worden.

Het waarderen en onderhouden van een weerbaar middenveld is één van de uitgangspunten van de christendemocratische maatschappijvisie. En het is net dit middenveld dat zo veerkrachtig heeft kunnen reageren op de sociaal-maatschappelijke gevolgen van deze crisis.

De stad heeft al deze initiatieven getracht zo goed en zo kwaad mogelijk te ondersteunen, zowel op financieel als op materiaal vlak. Stijn benadrukte dat het een hoofdtaak van het stadsbestuur moet zijn om dit middenveld zoveel mogelijk te ondersteunen en te beschermen. “Een stad die wil scoren, heeft nood aan een stevig middenveld,” aldus Stijn.

Om alle vrijwilligers in de bloemetjes te zetten zullen er extra middelen uitgetrokken worden voor het organiseren van een waarderingsevenement. Stijn hoopt dan ook dat dit snel kan plaatsvinden om alle honderden mensen die in de bres zijn gesprongen de afgelopen maanden, uitgebreid te bedanken.

    Een cookie is een klein bestand dat door de server van CD&V wordt uitgestuurd en geplaatst op de harde schijf van jouw computer, tablet, GSM of ander apparaat waarmee je onze website bezoekt. In de cookies wordt informatie opgeslagen. 

    Het gebruik van cookies heeft allerhande doelstellingen. Sommige cookies worden gebruikt om de website en de daarop aanwezige informatie of diensten te kunnen verstrekken. Andere worden gebruikt om het bezoek aan onze website aangenamer of gemakkelijker te maken. Nog andere zijn bedoeld om het gebruik van de website te analyseren of om jou gerichte reclame te sturen. Cookies die omwille van technische of beveiligingsredenen noodzakelijk zijn, plaatsen we in ieder geval. 

    Door op “Ik ga akkoord” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor al deze doeleinden. U kan evenwel uw cookievoorkeuren regelen via de knop “Voorkeuren instellen”.