Ik wil mijn tussenkomst beginnen met een positief bericht van enkele weken geleden, dat niet zodanig veel aandacht heeft gekregen. Het is een vaststelling uit de wetenschapsbarometer 2020: De interesse, het vertrouwen en het geloof in wetenschap en wetenschappers bij de Vlaamse bevolking blijft hoog. 1 op de 5 Vlamingen geeft zelfs aan dat ze méér vertrouwen hebben in wetenschap en wetenschappers dan vóór de coronacrisis. Bijna de helft geeft aan dat ze het belang van wetenschap nu méér inzien dan vóór de coronacrisis. Niet onbelangrijk met het oog op bijvoorbeeld onze vaccinatiestrategie.

Dat voortschrijdend inzicht is trouwens duidelijk ook bij de oppositie doorgedrongen, want in tegenstelling tot vorig jaar zijn er nu wél tussenkomsten over het beleidsdomein economie en innovatie. Always look on the bright side.

Innoveren is de rode draad doorheen deze bespreking.

Wie het belang van innovatie alleszins al veel langer heeft begrepen, zijn onze ondernemers zelf. De minister heeft het al vaak aangehaald: de aanvragen voor innovatiesteun dit jaar liggen hoger dan vorig jaar. “We innoveren ons uit de crisis” is dan ook een belangrijk leidmotief om er na deze crisis als Vlaanderen te staan.

Die focus op innovatie is overigens niet nieuw: de ambitie om tot de top 5 van innovatieve kennisregio’s in Europa door te stoten stond al in het Vlaams Regeerakkoord. Maar daar wordt met het relancebeleid nog een schep bovenop gedaan:

 • We trekken onmiddellijk 100 miljoen euro extra uit vanuit de relanceprovisie voor de Onderzoeks&Ontwikkelings-projecten van bedrijven.
 • Een bijkomende 60 miljoen euro zullen we vanuit de relanceprovisie inzetten voor de versterking van het onderzoeksveld en de versnelling van O&O.

Omdat toponderzoek niet zonder topinfrastructuur kan, voorzien we voor onderzoeksinfrastructuur bijkomend 115 miljoen euro.

We hebben het ook steeds benadrukt: om sterker uit deze crisis te komen zullen we overheidsgeld niet blind door ramen en deuren gooien. We willen dat gericht inzetten, en dat geldt ook voor onze innovatiemiddelen. Drie doelstellingen springen eruit:

 1. investeren om digitaal aan kop te komen
 2. een innovatie-offensief voor duurzame oplossingen
 3. veerkracht voor onze zorgeconomie.

Om digitaal aan kop te komen, zullen we trouwens niet enkel moeten investeren in de ontwikkelingen van onze onderzoeksinstellingen of – zoals collega Bothuyne daarnet al aanhaalde – de omscholing van onze werknemers. We moeten óók onze lokale besturen meekrijgen in de toepassing van digitale ontwikkelingen. Voor smart cities maakt de minsiter maar liefst 20 miljoen euro vrij voor projectoproepen. Dat lijkt ons zeer fundamenteel: mensen zien wat er allemaal mogelijk is bij commerciële spelers qua dienstverlening, en verwachten terecht eenzelfde kwaliteit en snelheid van de overheid.

Innovatie is cruciaal om onze internationale doelstellingen en engagementen op vlak van klimaat, energie en milieu op een realistische manier te bereiken. De Vlaamse regering investeert dan ook

 • in projecten die ons minder afhankelijk moeten maken van aardolieproducten (impulsprogramma bio-economie 10 miljoen euro)
 • in onderzoek naar droogteresistente teelten (6 miljoen euro)
 • in ondersteuning voor investeringen van bedrijven in waterbesparende technieken (10 miljoen euro)
 • in de ondersteuning van doorbraakprojecten voor waterstof

Het belang van innovatie in de zorg moet ik wellicht aan niemand uitleggen, op een moment dat een vaccin om ons sneller uit deze crisis te loodsen van de band rolt in Puurs. Maar zorg gaat natuurlijk veel breder dan dat, en met een nieuw impulsprogramma zet de Vlaamse regering verder in op de tendens die zich voor de coronacrisis al voordeed, namelijk die naar gepersonaliseerde geneeskunde.

 De klemtonen in de beleidsdomeinen Economie, Wetenschapsbeleid en Innovatie liggen volgens mij juist en de investeringen die er tegenover staan zijn indrukwekkend: we redden ons economisch weefsel, we doen dat door:

 1. mensen te versterken via opleiding
 2. de basis van onze productiviteit en competitiviteit te verbreden via Onderzoek & Ontwikkeling
 3. onze investeringen futureproof te maken door steeds een digitale en duurzame reflex in te bouwen.

  Een cookie is een klein bestand dat door de server van CD&V wordt uitgestuurd en geplaatst op de harde schijf van jouw computer, tablet, GSM of ander apparaat waarmee je onze website bezoekt. In de cookies wordt informatie opgeslagen. 

  Het gebruik van cookies heeft allerhande doelstellingen. Sommige cookies worden gebruikt om de website en de daarop aanwezige informatie of diensten te kunnen verstrekken. Andere worden gebruikt om het bezoek aan onze website aangenamer of gemakkelijker te maken. Nog andere zijn bedoeld om het gebruik van de website te analyseren of om jou gerichte reclame te sturen. Cookies die omwille van technische of beveiligingsredenen noodzakelijk zijn, plaatsen we in ieder geval. 

  Door op “Ik ga akkoord” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor al deze doeleinden. U kan evenwel uw cookievoorkeuren regelen via de knop “Voorkeuren instellen”.