In 2022 zal de Spanjeveerbrug moeten plaatsmaken voor een nieuw betonnen exemplaar en zal er een aantal maanden geen brug meer zijn over de Moervaart tussen Mendonk en Sint-Kruis-Winkel.

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (CD&V) informeerde bij minister van Openbare Werken Lydia Peeters waarom er gekozen werd voor een veer i.p.v. voor een tijdelijke brug voor fietsers en voetgangers en informeerde naar meer details over het ontwerp van de brug.

De minister antwoordde: “De voor- en nadelen van een tijdelijke brug voor fietsers- en voetgangers en een veer werden t.o.v. elkaar afgewogen door De Vlaamse Waterweg nv (DVW) en dit in overleg met de stad Gent. Dit is tevens aan bod gekomen in de projectstuurgroep basisbereikbaarheid.

De Moervaart is bevaarbaar en dusdanig geschikt voor een veerdienst. Het lage maaiveldpeil op beide oevers van de Moervaart laten een gemakkelijke in- en uitstap van een veer toe, wat comfortabel is voor de gebruikers. Door de beperkte breedte van de waterweg (ca. 45m) is een korte vaartijd mogelijk.

Voor een tijdelijke fiets- en voetgangersbrug is het hoogteverschil tussen het maaiveld en het brugdek ca. 6 meter. Dit is noodzakelijk voor de vrije doorvaarthoogte ten behoeve van het scheepvaartverkeer. De trapconstructies om deze hoogte te overwinnen op beide oevers vormen een hindernis die vooral minder comfortabel is voor fietsers die van een fietsgeul gebruik dienen te maken. Een volwaardige fietsersbrug vraagt lange aanloophellingen rekening houdende met een aanvaardbaar hellingspercentage (lengte ca. 120 m). Voor een dergelijke aanloophelling is op de rechteroever onvoldoende ruimte. De montage van een tijdelijke brug wordt als technisch moeilijk gezien gelet op de beschikbare ruimte en toegankelijkheid van de site.

Er wordt verwacht dat vooral fietsers gebruik zullen maken van de tijdelijke overgang, veel meer dan voetgangers. Een veerdienst wordt als comfortabeler beschouwd voor de gebruikers dan een tijdelijke brug met trappen en fietsgeulen.

De installatiekost van een tijdelijke brug is de grootste kost en is onafhankelijk van de duur van de huurtermijn. Een vergelijking van de kostprijs per maand geeft derhalve geen correct beeld.

De kostprijs van het veer wordt vooral bepaald door de bedieningsuren, die in overleg met de stad Gent vastgelegd worden. De installatiekost van een veer en steigers is beperkt.

Deze minder-hindermaatregel zal onderwerp vormen van een openbare procedure; de kostprijs wordt aldus bepaald door de inschrijvingsprijzen van de aannemers.

Volgens de huidige planning wordt uitgegaan van een onderbreking van zes maand. De kostprijs van een veer wordt momenteel geraamd op ca. 250.000 euro, de kostprijs van een tijdelijke brug op 350.000 euro.

De afwerking van de ontwerpstudie van de nieuwe Spanjeveerbrug wordt verwacht in de loop van de maand oktober 2021.

Het programma van eisen voor de nieuwe brug werd in overleg met de stad Gent bepaald.. Eventuele beperkingen, indien gewenst, zullen in overleg met de stad Gent opgelegd worden overeenkomstig met het mobiliteitsbeleid van de stad.

De verkeerslichten worden op beide oevers een tiental meter voor de brug opgesteld, met een tussenafstand van een 70-tal meter.”

Stijn De Roo: “Vanuit CD&V hebben zowel collega-gemeenteraadslid Jef Van Pee als ikzelf alles uit de kast gehaald om te zoeken naar de beste manier voor een tijdelijke verbinding tussen beide oevers. Uit het antwoord van de minister blijkt duidelijk waarom met de huidige inschattingen geopteerd wordt voor een veer i.p.v. voor een tijdelijke brug. De montage van een tijdelijke brug is technisch moeilijk en het veer zou comfortabeler zijn voor de gebruikers. Bovendien is een veer ca. 100.000 euro goedkoper. We dringen er wel op aan dat de dienstregeling van het veer aansluit bij de verwachtingen van de omwonenden.

Voor het definitieve ontwerp van de nieuwe Spanjeveerbrug is het uitkijken naar de ontwerpstudie die zeer binnenkort wordt afgerond.”