De Vlaamse overheid keurde in 2005 en 2006 het geactualiseerde Sigmaplan goed. Met dat plan wordt Vlaanderen beter beschermd tegen overstromingen uit de Zeeschelde en wordt veiligheid gecombineerd met natuurontwikkeling. De geraamde kostprijs is doorheen de jaren opgelopen van 882 miljoen euro (prijspeil 2005) tot 1,5 miljard euro(prijspeil 2020), blijkt uit informatie die Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (CD&V) opvroeg bij Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken Lydia Peeters (Open VLD).

De meest opvallende reden voor dit toegenomen budget zijn de kosten voor de uit te voeren archeologische onderzoeken, natuurcompensaties, boscompensatie, overheadkosten, studiekosten en de kosten voor de kwalitatieve surplusmaatregelen (vb. aanleg jaagpaden, onthaalzones, enz.). Deze kosten geven aanleiding tot een vereiste meeruitgave van maar liefst 15%.

Daarnaast zorgt het toevoegen van projectgebieden voor een hogere kost. Zo werd geïnvesteerd in de Hertogin Hedwigepolder op Nederlands grondgebied voor ca. 45 miljoen euro (all-in raming, prijspeil 2005). Ook de toegevoegde herinrichting van de Demervallei met raming 37,65 miljoen euro (prijspeil 2016) en de verhoogde monitoringkosten van de projecten met een geraamde kost van ca. 1,2 miljoen euro per jaar (prijspeil 2020) spelen mee.

De uitvoering van het geactualiseerd Sigmaplan verloopt gefaseerd. De laatste deelprojecten zouden in 2045 moeten gerealiseerd worden. Er zijn momenteel 10 deelprojecten "in werking", 22 "in uitvoering" " en 31 "in voorbereiding".

De uitvoering van alle deelprojecten van fase 1 moest volgens de gemaakte politieke afspraken starten in 2010. De minister geeft aan dat quasi al deze deelprojecten inmiddels in uitvoering zijn op het terrein of werden gerealiseerd. Dat de uitvoering van bepaalde deelprojecten uit de 1ste uitvoeringsfase nog niet is opgestart, is een gevolg van de rechtsprocedures bij de voorbereidende procedurele stappen van deze projecten. De volgende reeks deelprojecten (fase 2) moest volgens de oorspronkelijke timing op het terrein starten in 2015. Deze fase loopt een grotere vertraging op: er zijn op heden nog maar enkele deelprojecten in uitvoering.

 

Fase / aantal deelprojecten

Voorbereiding

 

In uitvoering

In werking

Fase 1: voorziene start in 2010

4

12

8

Fase 2: voorziene start in 2015

15

6

1

Tabel: opdeling van het aantal deelprojecten in de eerste fases van het plan

"Er is nog een lange weg af te leggen voor de realisatie van het geactualiseerd Sigmaplan. In het licht van de stijging van de zeespiegel zijn de veiligheidsdoelstellingen voor de komende decennia nog niet gehaald," zegt De Roo. "Het is goed dat de uitvoering in de tijd gespreid wordt. Onder meer voor het vrijmaken van budgetten vanuit Vlaanderen, maar daarnaast bijvoorbeeld ook voor de uitvoering van een flankerend beleid dat landbouwbedrijven de tijd geeft zich aan te passen aan de impact van de deelgebieden. Toch stel ik vast dat er 19 gebieden nog in voorbereidingsfase zijn terwijl die 'in uitvoering' hadden moeten zijn. Het valt ook op dat de projecten steeds meer kosten door gewijzigde spelregels op vlak van wetgeving en door voortschrijdend inzicht. Het is voor mij van belang dat Vlaanderen zich nu op de fase 1- en fase 2-projecten focust, de afgesproken timing honoreert en dat het budget onder controle blijft."

    Een cookie is een klein bestand dat door de server van CD&V wordt uitgestuurd en geplaatst op de harde schijf van jouw computer, tablet, GSM of ander apparaat waarmee je onze website bezoekt. In de cookies wordt informatie opgeslagen. 

    Het gebruik van cookies heeft allerhande doelstellingen. Sommige cookies worden gebruikt om de website en de daarop aanwezige informatie of diensten te kunnen verstrekken. Andere worden gebruikt om het bezoek aan onze website aangenamer of gemakkelijker te maken. Nog andere zijn bedoeld om het gebruik van de website te analyseren of om jou gerichte reclame te sturen. Cookies die omwille van technische of beveiligingsredenen noodzakelijk zijn, plaatsen we in ieder geval. 

    Door op “Ik ga akkoord” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor al deze doeleinden. U kan evenwel uw cookievoorkeuren regelen via de knop “Voorkeuren instellen”.