De Gentse lokale politie zet de LiDAR superflitspaal het ganse jaar door in. Eind november 2021 stond de superflitspaal opgesteld in de zone Groenestaakstraat - Botestraat te Mariakerke en Wondelgem. Uit de cijfers van de voorbije jaren blijkt dat het aantal vaststellingen van de LiDAR steeds meer daalt.

Daarom stelde fractieleider en gemeenteraadslid Stijn De Roo onlangs volgende vragen:

1) Hoeveel auto's werden er tijdens deze actie gecontroleerd? Graag een overzicht per dag.

2) Hoeveel overtredingen werden er vastgesteld op een te hoge snelheid? Graag een overzicht per dag en per categorie van overtreding.

3) Wat was de hoogst gemeten snelheid? 

4) Wat was de mediaan van de overtredingen? Wat was het gemiddelde?

5) Hoe evalueert de politie de overtredingen in relatie tot andere acties? Liggen deze bijvoorbeeld in lijn met andere gebieden in onze stad, of wijken deze af? Zo ja, hoe?

6) Kan de politie een vergelijking maken met een of meerdere controles die dateren van vóór de heraanleg van de Botestraat? Wat leert deze vergelijking?

7) Zal de politie specifieke gevolgen geven aan de resultaten van deze actie? Zo ja, welke?

De burgemeester antwoordde:

"De LiDAR werd van 22 november tot 29 november opgesteld in de Groenestaakstraat in Mariakerke. Dit betreft een zone met snelheidsbeperking 50 km/h. De LiDAR controleerde in die periode 19.281 voertuigen, waarvan er 55 (0,29%) te snel reden. Er is momenteel geen opsplitsing naar categorie overtreding en dag mogelijk.

De hoogst gemeten snelheid bedroeg 82 km/h. Er wordt geen mediaan van de overtredingen gemeten. De V85 bedroeg 45 km/h, dit wil zeggen dat 85% van de bestuurders niet sneller dan 45 km/h reed.

De politie maakt geen vergelijkingen met andere Gentse wijken/straten omdat elke situatie anders is. Elke locatie of straat heeft haar eigen specifieke kenmerken en factoren. Ook de geografische liggingen van de straten zijn zeer sterk bepalend inzake vaststellingen van snelheidsovertredingen. De politie bekijkt elke straat daarom apart, rekening houdend met die specifieke factoren, zoals weginfrastructuur, nabijheid van scholen, resultaten van vorige metingen en controles, ongevalscijfers, etc.
Resultaten van eerdere controles leren ons dat het overtredingspercentage in de Groenestaakstraat in 2014 nog 17,69% bedroeg. Dat is bij controles sinds 2018 zeer sterk gedaald, zie onderstaande bijgevoegde tabellen:

                             

Zoals voor iedere verkeersactie worden chauffeurs die geflitst werden beboet. De Gentse politie blijft waakzaam voor signalen van verkeersonveiligheid in de Botestraat en Groenestaakstraat. De politie staat in voor de handhaving van de wegcode en toezicht op verkeersveiligheid voor het volledige Gentse grondgebied. Bij de selectie van locaties voor snelheidscontroles wordt voorrang gegeven aan de locaties die ongevalsgevoelig zijn, of waarbij SIB-metingen of vorige controles een hoog overtredingspercentage aangaven."

(Bron afbeelding: lokale politie Gent)