Plannen parkbos "De Ghellinck"

15-12-2020

De plannen voor de realisatie van het Parkbos op domein “De Ghellinck” in Zwijnaarde krijgen vastere vorm!

“Het Agentschap Natuur en Bos (ANB) wenst conform het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan “Afbakening Grootstedelijk Gebied Gent” aan de noordoostelijke zijde van het domein De Ghellinck een publiek toegankelijke onthaalzone te voorzien waarvan de ingang in de Hutsepotstraat zal zijn,” antwoordde Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir op een schriftelijke vraag van Vlaams  volksvertegenwoordiger Stijn De Roo, tevens fractievoorzitter CD&V gemeenteraad Gent.

Het domein “De Ghellinck” kan echter pas opengesteld worden nadat het onderzoek inzake het opsporen van munitie in de ondergrond en de opmaak van een eventueel saneringsplan afgerond zijn. De lancering van de overheidsopdracht is voorzien uiterlijk 2022 en zal geleid worden door de stad Gent in samenwerking met het ANB. Het ANB voorziet voor deze studie alvast 50.000 euro.

Als de studie uitwijst dat het domein De Ghellinck kan opengesteld worden, zal het ANB afwegen op welke termijn de realisatie in de meerjarenbegroting kan ingeschreven worden.

Het ANB heeft momenteel nog geen budget voorzien voor het toegankelijk maken van het domein De Ghellinck. Er is ook nog geen concrete timing voor het toegankelijk maken van het domein.

“Ik hoop dat het onderzoek naar de aanwezigheid van munitie en de eventuele sanering vlot verlopen. Het is belangrijk om dit domein zo snel mogelijk beperkt toegankelijk en doorwandelbaar te maken en tegelijk bepaalde delen met hoge ecologische waarde als kernbosgebied te beschermen. Dan zal het domein een meerwaarde betekenen voor de verdere realisatie van het Parkbos.” besluit De Roo.

    Een cookie is een klein bestand dat door de server van CD&V wordt uitgestuurd en geplaatst op de harde schijf van jouw computer, tablet, GSM of ander apparaat waarmee je onze website bezoekt. In de cookies wordt informatie opgeslagen. 

    Het gebruik van cookies heeft allerhande doelstellingen. Sommige cookies worden gebruikt om de website en de daarop aanwezige informatie of diensten te kunnen verstrekken. Andere worden gebruikt om het bezoek aan onze website aangenamer of gemakkelijker te maken. Nog andere zijn bedoeld om het gebruik van de website te analyseren of om jou gerichte reclame te sturen. Cookies die omwille van technische of beveiligingsredenen noodzakelijk zijn, plaatsen we in ieder geval. 

    Door op “Ik ga akkoord” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor al deze doeleinden. U kan evenwel uw cookievoorkeuren regelen via de knop “Voorkeuren instellen”.