Vorig jaar heeft de Stad Gent het Reigerspark in de buurt van het Sint-Pietersstation aangekocht om het dit jaar in te richten als buurtparkje. Stijn De Roo (CD&V) heeft bij schepen De Bruycker nagevraagd wanneer het buurtpark zal open gesteld worden voor het publiek.

De aanbestedingsprocedure is momenteel lopende. Onder voorbehoud van een vlotte gunningsprocedure zullen de werken normaal gezien eind dit jaar kunnen aangevat worden. Er is een uitvoeringstermijn van 40 werkdagen voorzien, waardoor het parkje definitief in gebruik zal kunnen worden genomen in de loop van het voorjaar 2022.

Om aan de wensen van de buren tegemoet te komen voorziet het ontwerp enerzijds in zones die toegankelijk/begaanbaar en bespeelbaar zullen zijn, en anderzijds zones waar de natuur de ruimte heeft om te ontwikkelen en dus minder toegankelijk is.

Aan de inkomzone van de Reigersstraat zal er een integraal toegankelijk ontmoetingspleintje voorzien worden, terwijl er aan de toegangszone naar het Lucernacollege een buitenklasje zal komen.

Een slingerpad in natuurlijk gebonden halfverharding zal doorheen het parkje lopen en verbindt enkele functies waaronder de zit- en speelplekjes. De paden komen iets hoger te liggen dan het bestaande maaiveld om zo de wortelzones van de bomen minimaal te belasten.

De Groendienst heeft in 2019 een dossier ingediend bij de projectoproep 'Natuur in je buurt' van het Agentschap voor Natuur en Bos. Het project werd geselecteerd waardoor 75% van de uitgaven zal worden gesubsidieerd, met een maximumplafond van €102.297,94. De totale raming van de kosten is voorzien op €126.295,12.

Stijn De Roo (CD&V): "Ik ben blij om te vernemen dat de inwoners van Gent in het voorjaar van 2022 van het Reigerspark zullen kunnen genieten. Het buurtpark zal een plaats zijn waar gezinnen kunnen wandelen en kinderen mogen spelen, maar ook waar er ruimte is om de natuur zijn gang te laten gaan. Dit kunnen we alleen maar toejuichen!"